ZZG Herstelcentrum (Groesbeek)

Het ZZG Herstelcentrum is een klinische setting, waar cliënten (tijdelijk) revalideren. Als student word je uitgenodigd om samen met andere professionals te leren, werken en innoveren rondom vraagstukken die bijdragen aan betere zorg- en dienstverlening.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Als student doe je het leren, werken en innoveren samen met de cliënt en het cliëntsysteem, de zorg- en welzijnsprofessionals, en zo mogelijk ook met het sociale netwerk van de cliënten. De professionals waarmee je als student werkt staan open voor vernieuwing, en nodigen je uit om met innovatieve ideeën te komen die de revalidatie, de zorg en het welzijn van de cliënten kunnen ondersteunen.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Professionals van het ZZG Herstelcentrum en studenten werken nauw samen. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk.

Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen, meestal om de revalidatie en het verblijf van onze cliënten zo optimaal en prettig mogelijk te maken. Groepjes studenten schrijven vervolgens in op een project dat aansluit bij hun interesse. Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project.

De plenaire bijeenkomsten met studenten zullen plaatsvinden op woensdagochtend. Ook zullen de studenten de verplichte patiëntgerichte activiteiten (welzijnsactiviteiten) op het Herstelcentrum bijwonen. We maken in afstemming een indeling voor deze activiteiten, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de lesroosters. De patiëntgerichte activiteiten zijn van maandag t/m vrijdag.

Thema's

'Alles is Revalidatie' is op dit moment een belangrijk thema. Het houdt in dat ZZG Herstelcentrum zo veel mogelijk activiteiten willen aanbieden aan cliënten en naasten om te revalideren. Hierbij gaat men verder dan 'revalideren tijdens de therapie', maar wordt het verblijf op de afdeling, maar ook de vrije tijd als kansen gezien om te revalideren.

'Alles is Revalidatie' heeft ook een doorlopende onderzoekslijn welke wordt vormgegeven in samenwerking met het Lectoraat Neurorevalidatie. Studenten werken in dit kader aan praktijkgerichte onderzoeken die de revalidatie bevorderen, zoals het ontwikkelen van een meeloopdag en het begeleiden van het proefverlof en ontslag.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

De IPL opdrachten zijn divers in te vullen. In ieder geval zijn studenten altijd welkom om te ondersteunen bij:

  • Ontspanningsactiviteiten
  • De Wandelgroep
  • Enkele therapeutische activiteiten (eventueel tijdens de maaltijden van de cliënten)

Voorbeeld onderzoeksopdracht

Als 4de-jaarsstudenten HAN Mondzorgkunde onderzochten Elsje Demmers en Merijn Aerns in het ZZG Herstelcentrum het indiceren van mondzorg door aandachtsvelders bij zorgafhankelijke ouderen.

Het gaat hier in het bijzonder om de 2 meetinstrumenten Oral Health Assessment Tool (OHAT) en Mucosal Plaque Score (MPS). Onder begeleiding van promovendus Vanessa Hollaar keken Elsje en Merijn of verzorgenden deze instrumenten op de juiste manier kunnen gebruiken om de mondzorg van ouderen in een verpleeghuis goed in te schatten en een indicatie te kunnen stellen.

Elsje vindt dat ze bij het ZZG Herstelcentrum veel ruimte hebben gekregen om het onderzoek af te nemen. 'Alles is in goed overleg gegaan met het Herstelcentrum. We hebben de resultaten ook teruggekoppeld met een presentatie en die is goed ontvangen. Ze staan open voor verbetering. We hebben prettig samengewerkt in een brede samenwerking. Zo zijn we ook in gesprek gegaan met studenten van andere paramedische studies. Dat leidt tot meer bewustzijn, beide kanten op. Ik zou dit onderzoek zo weer doen.' 

Elsje wil nu verder in bijzondere tandheelkunde en Merijn wil zich gaan richten op mondzorg voor kinderen.

Praktische gegevens Contact

Praktijkdocent
Cora Scholten | E Cora.Scholten@han.nl
Aanwezig op woensdag

Locatie 
Het ZZG Herstelcentrum bestaat uit diverse locaties (torens) waar cliënten verblijven en activiteiten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ruimtes waar algemene activiteiten worden georganiseerd (vrije tijdsbesteding) of specifieke activiteiten (bijvoorbeeld therapie). Afhankelijk van het project waar de student aan mee gaat doen, zal hij of zij dus in een van de torens actief zijn.

Adres: Boslaan 218, Groesbeek

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).