Ontwikkeling en ontwerp Labs in werkplaatsen

Een overzicht en toelichting van producten voor ontwikkeling en ontwerp van de Labs en werkplaatsen.

studenten met VR-bril op

Werk_wijzer Labs en werkplaatsen

Een Lab of Werkplaats starten en draaiend houden is een boeiend proces. Complex, uitdagend en leerzaam. Deze Werk_Wijzer helpt daarbij.

Je vindt in de Werk-Wijzer bij de Materialenlijst onder andere verschillende tools en werkvormen voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn de Toolbox interprofessionele werkvormen en de Toolbox Grensactiviteiten

Profiel van de lerende wijk

Het profiel van de lerende wijk (pdf) beoogt zicht te geven op de rollen die nodig zijn om in deze integrale aanpak en samenwerking te leren èn innoveren. Het profiel is uitgewerkt in 7 rollen. Je kunt dit profiel gebruiken om je eigen rol te verkennen. Dit profiel kan iedere betrokkene in de lerende wijk invullen. Vervolgens kan je met elkaar het gesprek aangaan.

  • Welke rollen hebben we goed vertegenwoordigd?
  • Wat missen we en hoe kunnen we daar invulling aan geven? 

Grenswerkers in Labs en werkplaatsen

Grenswerker: een kernachtige benaming voor alle medewerkers van hogescholen die participeren in labs en werkplaatsen. Want je kijkt óver grenzen heen. Verkent nieuwe gebieden. Staat voor spannende uitdagingen. Boeiend, maar ook complex, want je taken verschuiven.

Maar wat doen grenswerkers? In 2020 heeft er een Delphi-onderzoek in het domein gezondheid, welzijn en sport plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 7 basistaken, waarover consensus dat deze ten minste behoren tot de taken van een medewerker van een hogeschool, werkzaam in een lab/werkplaats. Deze basistaken zijn gevisualiseerd en op een compacte wijze beschreven in de pdf 'Basistaken Grenswerkers Labs en Werkplaatsen'.