Liemers (Westervoort)

De HAN, dus studenten en docenten, zijn in de Liemers samen aan de slag om het netwerk te verbreden. We werken aan vraagstukken van inwoners en gemeente, sluiten aan bij lopende initiatieven of helpen mee om bestaande projecten te versterken. Dit samen met beroepskrachten, vrijwilligers, met Rijn IJssel, maar ook met diverse gemeenten.

samen werken aan een project

Over de Liemers

De Liemers is een streek in Gelderland, ten zuidoosten van Arnhem. Het beslaat verschillende kleine kernen en wat grotere plaatsen als Zevenaar, Duiven en Didam. Het gebied is volop in ontwikkeling: versterking van de kleine kernen, betere samenwerking tussen organisaties, maar ook van ‘boer naar burger’- vraagstukken, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan.

Leren en innoveren in de wijk

We zoeken studenten met lef en doorzettingsvermogen die graag:

 • Nieuwe dingen uitproberen
 • Met een frisse blik een bestaand idee versterken
 • Meedenken en ideeën inbrengen

Als je van pionieren houdt en nieuwe dingen verzinnen, ben je bij ons aan het goede adres!

Wij zijn ervan overtuigd dat het letterlijk bij elkaar brengen van mensen en hun kennis, kunde en ervaring op elk opleidingsniveau de sleutel naar succes is. Leren door te doen, in het echt, op elk (onderwijs-)niveau, met elkaar en van elkaar.

Om dit waar te maken werken we samen met de studenten van het Rijn IJssel College en Graafschap College. Doe je mee?

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met twee wijkdocenten en twee docenten van het Rijn IJssel College, verdeeld over twee dagen. Allen zijn verbinder tussen studenten, professionals en vrijwilligers in het gebied.

De wijkdocent begeleidt het leerproces, doet en denkt mee. We overleggen met alle betrokkenen over de vraagstukken, aanpak en (leer-)resultaten.

Gezien de huidige coronamaatregelen werken we in timeslots. De totale groep studenten zal dus in een kleinere groepen verdeeld worden. Als de situatie het toelaat, gaan we werken volgens deze planning:

Woensdag

Groep A
09.30 – 12.00 uur op locatie
13.00 – 16.00 uur online in Teams

Groep B
09.00 – 12.00 uur online in Teams
13.00 – 15.30 uur op locatie

Donderdag 

Groep A
09.30 – 12.00 uur op locatie
13.00 – 16.00 uur online in Teams

Groep B
09.00 – 12.00 uur online in Teams
13.00 – 15.30 uur op locatie

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar af om de resultaten met alle geïnteresseerden te delen.

Thema's

In de Liemers werken we aan de volgende thema’s:

 • Gezonde Leefstijl: gezonde voeding, voorlichting aan jongeren, lekker lokaal eten
 • Actief burgerschap 3.0 in Westervoort
 • Verbindend samenwerken door Kunst en Cultuur (netwerk creëren)
 • Laaggeletterdheid
 • Armoede

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema´s sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Studenten die uit de Liemers komen of er wonen en het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan hun regio, zijn van harte welkom!

Mogelijke opdrachten

Woensdag

 • Project 1 – Gezonde Leefstijl - voorlichting gezonde voeding (ook uit de regio)
 • Project 2 – Diabetes Challenge

Vrijdag

 • Project 3 – de Verhalenkamer: Armoede onder agrariërs met de focus op jongeren

​Woensdag/ Donderdag    

 • Project 4-  Eenzaamheid
 • Project 5 – Laaggeletterdheid in beeld
 • Project 6 – Schuldenproblematiek onder jongeren

Donderdag

 • Project 7 -  Zorgtechnologie
 • Project  8-  Kunst op recept
 • Project 9  - Verbinding in de wijk

Als bekend is welke studenten naar de Liemers gaan, ontvangen zij een mail van de wijkdocenten met daarin de omschrijving van de projecten en nadere info.

Samenwerkingspartners

In de Liemers bouwen we aan een Krachtige Regionale Leerkring vanuit www.zorgalliantie.nu. De HAN doet dit samen met regionale partners in zorg, wonen, welzijn en onderwijs. De volgende partijen werken met jullie samen aan lokale thema’s die iedereen belangrijk vindt:

 • Leefbaarheidsalliantie, bestaande uit: Spectrum, Zorgbelang, Plattelandsjongeren Gelderland, DKK Gelderland (Dorpshuizen en Kleine Kernen)
 • Partners op het gebied van welzijn: Caleidoz, Kulturhus, Stichting Welcom
 • Gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Montferland
 • Liemers++
 • Cultuur Oost
 • Graafschapcollege
 • Rijn IJssel ROC
 • AV de Liemers
 • Taalhuis & KunstWerkt
 • Diverse inwonersinitiatieven en lokale ondernemers

Dit biedt je een mooie kans om kennis te maken met een diversiteit aan instellingen en mogelijke vraagstukken!

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Patricia Ninaber | E Patricia.Ninaber@han.nl | M 06 55 87 46 95
Aanwezig op woensdag
Wilfried Schepers | E Wilfried.Schepers@han.nl
Aanwezig op donderdag

Alliantiemakelaar:
Miriam Jager | E Miriam.Jager@han.nl | M 06 - 55 29 10 55

Locatie 
Gemeentehuis Westervoort
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort.

Op de woensdagen hebben we een extra locatie:

De Nieuwhof Kulturhus
Rivierweg 1
6932 KA Westervoort

We zitten in een ruimte in het gemeentehuis waar ook het ROC Rijn IJssel zit. Het gemeentehuis zit vlakbij het station en in een klein winkelcentrum. 

Op woensdag en donderdag zijn er wijkdocenten van de HAN aanwezig. Daarnaast is het ook mogelijk om op vrijdagochtend aan projecten te werken. Er is dan een docent van ROC RijnIJssel en een praktijkdocent aanwezig.

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).