Liemers (Duiven)

De Liemers is een streek in Gelderland, ten zuidoosten van Arnhem. Het beslaat verschillende kleine kernen en wat grotere plaatsen als Zevenaar, Duiven en Didam. Het gebied is volop in ontwikkeling: versterking van de kleine kernen, betere samenwerking tussen organisaties, maar ook van ‘boer naar burger’- vraagstukken, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. De studenten en docenten van de HAN zijn in de Liemers samen aan de slag om het netwerk te verbreden. We werken aan vraagstukken van inwoners en gemeente, sluiten aan bij lopende initiatieven of helpen mee om bestaande projecten te versterken. Dit samen met beroepskrachten, vrijwilligers, met Rijn IJssel, maar ook met diverse gemeenten.

werken aan een project

Studiejaar 24/25, semester 1 

Startbijeenkomst Liemers

Info volgt

Leren en innoveren in de wijk

Wij zijn ervan overtuigd dat het letterlijk bij elkaar brengen van mensen en hun kennis, kunde en ervaring op elk opleidingsniveau de sleutel naar succes is. Leren door te doen, in het echt, op elk (onderwijs-)niveau, met elkaar en van elkaar.

Om dit waar te maken werken we samen met de studenten van het Rijn IJssel College (Sociaal werk, niveau 4). Interprofessioneel leren en werken krijgt hiermee een breder perspectief.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met een wijkdocent van de HAN en een docent van het Rijn IJssel. Beiden zijn verbinder tussen studenten, professionals en vrijwilligers in het gebied.

De plenaire bijeenkomsten met studenten en docenten zijn op donderdagochtend in Duiven, waarin uitleg wordt gegeven over projectmatig werken, we ingaan op een thema of een workshop plaatsvindt. In de middag werk je met projectgroepleden aan opdrachten/projecten van opdrachtgevers uit De Liemers. Dit kan ook in één van de omliggende dorpen zijn.

De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee. We overleggen met alle betrokkenen over de vraagstukken, aanpak en (leer-)resultaten.

Aan het eind van het traject sluiten we op een informele manier met elkaar af om de resultaten met alle geïnteresseerden te delen. Ook kijken we terug op het proces.

Sommige projecten zijn MDT (maatschappelijke diensttijd-projecten). Deze projecten worden geïnitieerd door HOPE XXL. Tijdens de startbijeenkomst wordt hier meer uitleg over gegeven.

Thema's

In de Liemers werken we aan de volgende thema’s:

 • Verbinding
 • Inclusie
 • Gezonde leefstijl
 • Kansrijk opgroeien
 • Duurzaamheid 

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Integratie van jongere vluchtelingen (COA)
 • Jongeren en talenten, coaching van jongeren met een hulpvraag (Vitesse United)
 • Geluk in het onderwijs (Ontwikkeling workshops/lessen onderbouw middelbaar onderwijs)
 • Bewegen voor ouderen
 • Preventie-akkoord gezonde leefstijl in de Liemers

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema´s sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerkingspartners

In de Liemers bouwen we aan een Krachtige Regionale Leerkring vanuit www.zorgalliantie.nu. De HAN doet dit samen met regionale partners in zorg, wonen, welzijn en onderwijs. Partijen waarmee jullie samenwerken aan lokale thema’s zijn:

 • Gemeenten Duiven en Westervoort
 • Landelijke vereniging Kleine Kernen
 • Liemerse ambassade
 • Santé (waaronder Mikado)
 • 1stroom
 • HopeXXL
 • COA
 • Wijkern
 • Liemers Vitaal
 • KBO
 • ROC Rijn IJssel
 • Vivare.
 • Diverse inwonersinitiatieven en lokale ondernemers
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocent
Ilse Batten | E Ilse.Batten@han.nl
Aanwezig op donderdag

Locatie 
Cultureel Centrum De Ogtent
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven

De plenaire bijeenkomsten zijn op donderdagochtend in Duiven. In de middag werk je aan projecten in Duiven of in één van de omliggende dorpen.

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).