Liemers (Duiven)

De Liemers is een streek in Gelderland, ten zuidoosten van Arnhem. Het beslaat verschillende kleine kernen en wat grotere plaatsen als Zevenaar, Duiven en Didam. Het gebied is volop in ontwikkeling: versterking van de kleine kernen, betere samenwerking tussen organisaties, maar ook van ‘boer naar burger’- vraagstukken, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. De studenten en docenten van de HAN zijn in de Liemers samen aan de slag om het netwerk te verbreden. We werken aan vraagstukken van inwoners en gemeente, sluiten aan bij lopende initiatieven of helpen mee om bestaande projecten te versterken. Dit samen met beroepskrachten, vrijwilligers, met Rijn IJssel, maar ook met diverse gemeenten.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

We zoeken studenten met lef en doorzettingsvermogen die graag:

 • Nieuwe dingen uitproberen
 • Met een frisse blik een bestaand idee versterken
 • Meedenken en ideeën inbrengen

Als je van pionieren houdt en nieuwe dingen verzinnen, ben je bij ons aan het goede adres!

Wij zijn ervan overtuigd dat het letterlijk bij elkaar brengen van mensen en hun kennis, kunde en ervaring op elk opleidingsniveau de sleutel naar succes is. Leren door te doen, in het echt, op elk (onderwijs-)niveau, met elkaar en van elkaar.

Om dit waar te maken werken we samen met de studenten van het Rijn IJssel College. Doe je mee?

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met een wijkdocent van de HAN en een docent van het Rijn IJssel College. Allen zijn verbinder tussen studenten, professionals en vrijwilligers in het gebied. De plenaire bijeenkomsten tussen studenten en docenten zijn op donderdagochtend in Duiven, de middag werk je aan opdrachten/projecten van opdrachtgevers uit De Liemers-streek. Dit kan dus ook in één van de omliggende dorpen zijn.

De wijkdocent begeleidt het leerproces, doet en denkt mee. We overleggen met alle betrokkenen over de vraagstukken, aanpak en (leer-)resultaten.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar af om de resultaten met alle geïnteresseerden te delen.

Sommige projecten zijn MDT (maatschappelijke diensttijd-projecten). Deze projecten worden geïnitieerd door HOPE XXL. Tijdens de startbijeenkomst wordt hier meer uitleg over gegeven.

Thema's

In de Liemers werken we aan de volgende thema’s:

 • Lekker gezond in de Liemers: Diabetes Challenge, onder andere samen met het CIOS Rijn IJssel College (MDT)
 • Sociaal welbevinden: Verbindend samenwerken door Kunst en Cultuur (netwerk creëren), Kunst op recept
 • Laaggeletterdheid: E-Health
 • Financiële gezondheid: jongeren en financiën ( MDT) 
 • Duurzaamheid: slimme lantaarnpalen

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema´s sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Studenten die uit de Liemers komen of er wonen en het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan hun regio, zijn van harte welkom!

Mogelijke opdrachten

 • Gezonde Leefstijl - voorlichting gezonde voeding (ook uit de regio)
 • Diabetes Challenge
 • Zorgtechnologie/ Laaggeletterdheid
 • Financiële gezondheid
 • Sociaal welbevinden
 • Verbinding in de wijk
 • Duurzaamheid

Samenwerkingspartners

In de Liemers bouwen we aan een Krachtige Regionale Leerkring vanuit www.zorgalliantie.nu. De HAN doet dit samen met regionale partners in zorg, wonen, welzijn en onderwijs. De volgende partijen werken met jullie samen aan lokale thema’s die iedereen belangrijk vindt:

 • Leefbaarheidsalliantie, bestaande uit: Spectrum, Zorgbelang, Plattelandsjongeren Gelderland, DKK Gelderland (Dorpshuizen en Kleine Kernen)
 • Partners op het gebied van welzijn: Caleidoz, Kulturhus, Stichting Welcom
 • Gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Montferland
 • Liemers++
 • Cultuur Oost
 • Graafschapcollege
 • Rijn IJssel ROC
 • AV de Liemers
 • Taalhuis & KunstWerkt
 • Diverse inwonersinitiatieven en lokale ondernemers

Dit biedt je een mooie kans om kennis te maken met een diversiteit aan instellingen en mogelijke vraagstukken!

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Ilse Batten | E Ilse.Batten@han.nl
Aanwezig op donderdag

Locatie 
Cultureel Centrum De Ogtent
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven

De plenaire bijeenkomsten zijn op donderdagochtend in Duiven. In de middag werk je aan projecten in Duiven of in één van de omliggende dorpen.

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).