Cirrus

Cirrus is de applicatie waarmee je als opleiding de hele toetscyclus van kennistoetsen met gesloten en open vragen digitaal kunt ondersteunen: ontwikkelen van toetsbanken met verschillende vraagtypen en multimedia, (afgeschermd) op een computer afnemen, automatisch nakijken en direct feedback geven, algemene en persoonlijke rapportages geven en de toetskwaliteit analyseren.

345191 Digitaal toetsen logo Cirrus

De software van Cirrus is cloud-based. Dit betekent dat je het kunt gebruiken op elk apparaat met een internetbrowser. Het maakt dus niet uit of je op je werkplek werkt of vanuit huis. De afname van tentamens vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden om de veiligheid van gegevens te waarborgen.

Let op! ANS is de nieuwe HAN-brede digitale toetsapplicatie. ANS wordt gefaseerd in gebruik genomen in collegejaar 2022-2023. Cirrus wordt alleen nog ondersteund bij de academies die al met deze applicatie werken.

Snelle info

Groepsgrootte toetsafname
-Summatief: afhankelijk van aantal toetsplekken
- Formatief: geen beperking

(Leer-)activiteiten
Voorkennis activeren, feedback geven, toetsen en beoordelen

Snelstart mogelijk
Nee

Toegang
Via fb.waarderen@han.nl

 

Positie infrastructuur 
Keuze

Licenties

 • Het inlogscherm van Cirrus
 • Een voorbeeldoverzicht van toetsen die afgenomen kunnen worden
 • Het inlogscherm van Cirrus
 • Een voorbeeldoverzicht van toetsen die afgenomen kunnen worden

Waarvoor gebruik je Cirrus?

Cirrus gebruik je voor het digitaal ondersteunen van formatieve en summatieve kennis-, inzicht- en toepassingstoetsen. Je kunt Cirrus inzetten in verschillende stadia van de toetscyclus. Met Cirrus kun je:

 • toetsvragen ontwikkelen en beheren in een itembank.
 • toetsen samenstellen met vragen uit de itembank.
 • toetsen afnemen bij studenten (formatief en summatief).
 • antwoorden van studenten nakijken en er (direct) feedback op geven.
 • analyseren hoe de vragen en toets al geheel gemaakt zijn.
 • studenten digitaal inzage geven in de toets en hun antwoorden.
 • toetsscores en cesuur bepalen om cijfers te berekenen.
 • samenwerken met collega’s bij het ontwikkelen en het nakijken van vragen/toetsen.

Cirrus biedt de mogelijkheid voor toetsen op afstand (Online Proctoring) met Proctorio. Of je het mag inzetten hangt af van de uitkomst van de beslisboom. Meer informatie vind je op Insite (inloggen met je HAN-account). 

Aan de slag

Meer weten?

Vragen over deze tool of de toolbox?
ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.