ANS

Met Ans kan je als opleiding de hele toetscyclus van kennistoetsen met gesloten en open vragen digitaal ondersteunen: ontwikkelen van toetsbanken met verschillende vraagtypen en multimedia, (afgeschermd) op een computer afnemen, automatisch nakijken (niet bij alle vraagtypen) en direct feedback geven, algemene en persoonlijke rapportages geven en de toetskwaliteit analyseren. Het is bij Ans ook mogelijk om een toets in de applicatie te ontwikkelen, te printen voor afname en te scannen na de afname. De toets kan zo op papier afgenomen worden en in de applicatie nagekeken en beoordeeld. ANS wordt als HAN-brede toetsapplicatie in 2022-2023 door alle academies in gebruik genomen.

472995 Loge van de HAN-brede toetsapplicatie Ans

Let op: ANS is uit de aanbesteding van een HAN-brede digitale toetsapplicatie gekomen. ANS wordt HAN-breed gefaseerd per academie in gebruik genomen in schooljaar 2022-2023. Meer informatie over het project hiervoor vind je hier.

Snelle info

Groepsgrootte toetsafname:
-Summatief: max. 250 (academie afhankelijk)
- Formatief: geen beperking

(Leer-)activiteiten
Voorkennis activeren, feedback geven, toetsen en beoordelen

 

Snelstart mogelijk
Nee

Toegang

Aanvragen via fb.waarderen@han.nl

 

Positie infrastructuur 
Keuze

Licenties
Onbeperkt

 • Het inlogscherm van Ans
 • Een voorbeeld van toetsen die afgenomen kunnen worden met Ans
 • Het inlogscherm van Ans
 • Een voorbeeld van toetsen die afgenomen kunnen worden met Ans

Waarvoor gebruik je Ans?

Ans gebruik je voor het digitaal ondersteunen van formatieve en summatieve kennis-, inzicht- en toepassingstoetsen, waarbij je de hele toetscyclus (ontwikkelen, afnemen, rapporteren, evalueren) digitaal kan uitvoeren. Denk hierbij aan:

 • vragenbanken met gesloten en open vragen construeren en toetsvragen hergebruiken met verschillende vraagtypen en multimedia.
 • fraudebeperkende maatregelen bij summatieve afname (b.v. per student een andere vraag- en antwoordvolgorde, een wachtwoord om de toets te starten, centraal ondersteunde afschermingsomgeving en -software bij summatieve toetsafname).
 • automatisch feedback aan studenten geven.
 • automatisch en snel horizontaal en verticaal nakijken.
 • persoonlijke en groepsrapportages.
 • makkelijk inzicht krijgen in de voortgang van studenten.
 • snel inzicht in de kwaliteit van je toets over een langere termijn.

Ans biedt de mogelijkheid voor toetsen op afstand (Online Proctoring) met Proctorio. Of je het mag inzetten hangt af van de uitkomst van de beslisboom. Meer informatie vind je hier

Let op: voor het werken met Ans is in je opleiding een decentrale ondersteuning noodzakelijk, daarom is Ans ongeschikt om vlug een formatieve oefentoets in te voeren en af te nemen. Weten welke tool je wel daarvoor kunt gebruiken? Bekijk het in deze functionaliteitenvergelijking.

 

Aan de slag

Meer weten?

Vragen over deze tool of de toolbox?
ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.