QuestionMark

QuestionMark is de applicatie waarmee je als opleiding de hele toetscyclus van kennistoetsen met gesloten vragen digitaal kunt ondersteunen: ontwikkelen van toetsbanken met verschillende vraagtypen en multimedia, (afgeschermd) op een computer afnemen, automatisch nakijken en direct feedback geven, algemene en persoonlijke rapportages geven en de toetskwaliteit analyseren. Questionmark bestaat uit twee onderdelen: QM-Practice voor de toetscyclus van formatieve toetsen en QM-Exam, voor summatieve toetsen.

Logo Questionmark_2020

Snelle info

Groepsgrootte
Exam: max. 250
Practice: geen beperking

(Leer-)activiteiten
Voorkennis activeren
Feedback geven
Toetsen en beoordelen

Snelstart mogelijk
Nee

Toegang
Via digitaletoetsing@han.nl

Positie infrastructuur
Keuze

Licenties
Max. 20.000 studenten

 • Toetsvragen afname Questionmark
 • Toetskwaliteit analyses
 • Toetsenoverzicht
 • Questionmark inlogpagina
 • Ontwerpen multiple choice vraag
 • Rapportage mogelijkheden
 • Vragen indelen in leerdoelen of thema's
 • Questionmark vraagtypes (alleen de gesloten vraagtypes zijn in gebruik bij de HAN)
 • Toetsvragen afname Questionmark
 • Toetskwaliteit analyses
 • Toetsenoverzicht
 • Questionmark inlogpagina
 • Ontwerpen multiple choice vraag
 • Rapportage mogelijkheden
 • Vragen indelen in leerdoelen of thema's
 • Questionmark vraagtypes (alleen de gesloten vraagtypes zijn in gebruik bij de HAN)

Waarvoor gebruik je Questionmark?

Questionmark gebruik je voor het digitaal ondersteunen van gesloten formatieve en summatieve kennistoetsen, waarbij je de hele toetscyclus (ontwikkelen, afnemen, rapporteren, evalueren) digitaal kan uitvoeren. Denk hierbij aan:

 • vragenbanken met gesloten vragen construeren en toetsvragen hergebruiken met verschillende vraagtypen en multimedia
 • fraudebeperkende maatregelen bij summatieve afname (b.v. per student een andere vraag- en antwoordvolgorde, centraal ondersteunde afschermingsomgeving en -software bij summatieve toetsafname)
 • automatisch feedback aan studenten geven
 • automatisch en snel nakijken
 • persoonlijke en groepsrapportages
 • makkelijk inzicht krijgen in de voortgang van studenten
 • snel inzicht in de kwaliteit van je toets over een langere termijn

Questionmark wordt ingezet vooraf aan een face-to-face (f2f) moment (b.v. een oefentoets waarmee een student én docent kan bepalen wat het niveau is van de student/groep) en na een reeks f2f-momenten om een oordeel te geven over het geleerde. Geschikte toetsen voor Questionmark zijn: gesloten (multiple choice of invul-) zelfstudie- en oefentoetsen, terugkoppelen van feedback, voortgangstoetsen, eind/afsluitende kennistoetsen. 

Let op: 

 • Voor het werken met Questionmark is in je opleiding een decentrale ondersteuning noodzakelijk, daarom is Questionmark ongeschikt om vlug een formatieve oefentoets in te voeren en af te nemen. Gebruik daarvoor MS365 Forms, of de nog experimentele tools Mentimeter of Socrative.
 • Questionmark is niet geschikt voor toetsen met open vragen (voor het beantwoorden met teksten of wiskundige formules) en essay toetsen. 
 • Afgeschermde summatieve kennistoets afnames in Questionmark zijn op dit moment alleen fysiek op de HAN mogelijk. Omdat het aantal digitale toetsafname plekken nog laag is op de HAN, is het niet altijd mogelijk om beeldscherm afnames te realiseren. De verwachting is dat het aantal plekken in nabije toekomst wordt verhoogd.

 

Aan de slag

Meer weten?

Vragen over deze tool of de toolbox?
ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.