Inlever App

In de Inlever App van de HAN leveren studenten summatief toetsmateriaal in en beoordelen docenten deze digitale toetsproducten. De Inlever App wordt langzamerhand uitgefaseerd en vervangen door Handin.

inleverapp logo

Snelle info

Groepsgrootte
Geen beperking

(Leer-)activiteiten
Inleveren en beoordelen

Snelstart mogelijk
Ja, mits ingericht

Toegang
Via decentraal beheer

Positie infrastructuur
Keuze

Licenties
Geen beperking

  • Dit is het startscherm in de Inlever App. Vanuit hier kies je welke activiteiten je gaat uitvoeren.
  • In dit scherm zie je wat er ingeleverd is door de studenten.
  • In het overzicht vindt de student zijn opdrachten.
  • Via dit zoekscherm vind je de student op naam of studentnummer of vind je de opdrachten op naam of toetscode.
  • Dit is het startscherm in de Inlever App. Vanuit hier kies je welke activiteiten je gaat uitvoeren.
  • In dit scherm zie je wat er ingeleverd is door de studenten.
  • In het overzicht vindt de student zijn opdrachten.
  • Via dit zoekscherm vind je de student op naam of studentnummer of vind je de opdrachten op naam of toetscode.

Waarvoor gebruik je de Inlever App?

De Inlever App-applicatie zet je in voor het inleveren en beoordelen van summatieve opdrachtgestuurde toetsproducten ter ondersteuning van het toetsproces.

De Inlever App-applicatie kun je tijdens het gehele onderwijsproces inzetten. De basis van de Inlever App zijn de toetsproducten met de bijhorende toetscodes van het studentvolgsysteem. De beoordelingsformulieren moeten worden geüpload.

Vanuit de Inlever App worden de toetsen gearchiveerd waarmee voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

De Inlever App wordt langzamerhand uitgefaseerd en vervangen door Handin. Uiterlijk februari 2021 is de uitfasering van de Inlever App gereed. 

Aan de slag

Meer weten?

Vragen over deze tool of de toolbox?
ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.