Aanvullende eisen vervallen voor de opleiding Ondernemerschap & Retail Management

Vanaf studiejaar 2024/2025 zijn de aanvullende eisen voor havisten en vwo’ers niet meer nodig voor de hbo-opleiding Ondernemerschap & Retail Management. Hierdoor zijn scholieren met alle profielen vanaf nu zonder aanvullende eisen direct toelaatbaar.

0df97dbe-0ce8-11ee-8581-02565807075b homebase, ORM, studenten, lachen, samenwerken, overleg, finance, economie

Het besluit is genomen vanuit het landelijk overleg van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management om meer gelijkheid, transparantie en overzicht voor toekomstige studenten te creëren. Het besluit is genomen vanuit de overtuiging dat de onderwijsprogramma’s in voldoende mate gericht zijn op het verwerven van economische kennis voor studenten met verschillende instroomkenmerken.

Bekijk de actuele voorlichtingsinformatie op de HAN-website van Ondernemerschap & Retail Management.