Nieuwe bijeenkomsten de Werkplaats PPI

Een stevige professionele identiteit zorgt ervoor dat je weet wat je van waarde vindt bij het opleiden van leraren en daarnaar handelt. In de waan van de dag kom je er als opleider niet altijd aan toe hierbij stil te staan.

6a62b218-0cf3-11ee-b66f-02565807075b Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Wie gaat er mee vertragen?

Heb je behoefte om je eigen professionele identiteit als opleider te voeden en te versterken? En wil je handvatten krijgen hoe je dat met studenten kunt doen? Kom dan naar De Werkplaats PPI. In een zestal bijeenkomsten krijg je naast achtergronden over professionele identiteit van leraren, ook concrete werkvormen aangereikt. Op 9 november start de eerste bijeenkomst. 

Hier vind je meer informatie over de Werkplaats PPI óf meld je direct aan via het aanmeldformulier

Zien we je daar? 

Susanne van Lent & Maaike Nap