Nieuwe bijeenkomsten netwerk LOEPP

Hoe leid je leraren op die het verschil kunnen maken in de dagelijkse praktijk? Hoe werk je als lerarenopleider aan je eigen professionaliteit? Het netwerk LOEPP focust zich op deze pedagogische professionalisering. Binnenkort starten er weer bijeenkomsten.

6a62b218-0cf3-11ee-b66f-02565807075b Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Helma Oolbekkink (Lector Meervoudige professionaliteit van Leraren bij de HAN) en Maaike Nap (hoofdocent en lerarenopleider bij de RU) zijn in 2019 gestart met een samenwerking en hebben nu het netwerk opgericht. In oktober wordt er weer gestart met inspirerende bijeenkomsten.

Wie gaat er mee vertragen?

Ook in dit studiejaar starten er weer bijeenkomsten LOEPP. In deze bijeenkomsten bespreken we een vooraf gelezen pedagogische tekst. Door de actieve verkenning van de zorgvuldig gekozen teksten, die raken aan de eigen professionele identiteit, ontstaat er een onderzoekende blik naar het eigen handelen en de eigen praktijk.

Het is de ervaring van velen dat dit helaas door de waan van alledag niet altijd lukt. Voor lerarenopleiders is het van belang zich blijvend te verdiepen in pedagogische kwesties die het hart van de lerarenopleiding raken.  

Met deze bijeenkomsten willen we hieraan tegemoet komen. Ruimte maken voor ontmoeting, om zo (opnieuw) verbinding te maken met eigen waarden en idealen: ‘dat waar je het allemaal voor doet’.  

Hier vind je meer informatie óf meld je direct aan via het aanmeldformulier

Zien we je daar? 

Maaike Nap 
Helma Oolbekkink