HAN-CMW werkt mee aan Green Deal

Industrieterrein IJsselloord 1 ligt op zo’n anderhalve kilometer van de Arnhemse HAN Campus. Met recht onze buren te noemen. Op 4 september vond daar de ondertekening van de Green Deal IJsseloord 1 plaats. Een Green Deal waar ook de HAN, samen met het Centrum Meervoudige Waardecreatie, haar handtekening onder zette.

555054 Op het terrein van La Coquerie op industrieterrein IJsseloord 1 vind de ondertekening plaats van de Green Deal: een convenant waarin de ondernemers afspreken hoe ze het bedrijventerrein toekomstbestendig willen maken.

Hier kennen de ondernemers elkaar

Als het aan Hans-Robert van der Doe, voorzitter van de StAB | Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen ligt, is de ondertekening van de Green Deal IJsseloord 1 veel meer dan het startpunt van mooie plannen. “Deze ondertekening is het startpunt van acties met concrete resultaten. Die willen we behalen op dit relatief kleine bedrijventerrein waar de ondernemers elkaar kennen en waar je de saamhorigheid voelt.”

Stroom delen met buurbedrijven

De projectbrochure die Milan Zewald - één van de drijvende krachten achter de samenwerking op Arnhemse bedrijventerreinen - heeft samengesteld, laat zien voor wélke concrete resultaten in dit convenant wordt gegaan. De vier thema’s zijn: energietransitie, circulariteit, mobiliteit en vergroening.

Jan Ros, eigenaar van La Coquerie waar de ondertekening van de Green Deal plaatsvindt, maakt het concreet. Hij vertelt over hoe hij zijn zelfopgewekte stroom wil gaan delen met buurbedrijven. “Maar eerst moet er een veel grotere accu komen!”

De tijd is rijp

Niels Bruil, voorzitter van StAB | IJsseloord 1: “Er zijn al eerder pogingen gedaan om te verduurzamen, maar elke keer weer liepen we tegen belemmeringen op. We merken dat nu de tijd rijp is, het goede moment is daar. De urgentie wordt gevoeld, zowel door ondernemers als financiers en overheden. Als StAB zetten we graag onze schouders eronder en dat doen we in samenwerking met kennisinstellingen, zoals de HAN.”

Prachtig om nu ook hier - met studenten - een bijdrage te kunnen leveren!

Frisse blik van studenten

Willem Leijten (directeur HAN Financieel Management), Frank de Feijter (themaregisseur Duurzame gebiedsontwikkeling van de gebouwde omgeving) en Desmond V.A. Hulsteijn (docent-onderzoeker) zijn er namens de HAN: "Het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen is iets waar we vanuit het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie al veel ervaring mee hebben opgedaan. Onze expertise: praktijkgericht onderzoek met de inzet van studenten. Mooi om nu ook hier een bijdrage te kunnen leveren!"