Effectieve kennisdeling in robotiseringsprojecten

Vanuit het verkennende onderzoek ‘Effectieve kennisdeling in robotiseringsprojecten’ willen wij bedrijven helpen om de huidige manier van kennisdeling op de werkvloer in kaart te brengen. Wij ontwikkelen daarvoor een tool die helpt inzicht te geven.

560329 Man met tablet kijkt naar robotarmen in Digitale Fabriek

Het beschikbaar stellen van de juiste kennis is een belangrijk aandachtspunt voor (productie)bedrijven. Want de kennis rond de werking en bediening van technologie in de lijn moet/mag niet maar bij een of enkele personen liggen. Dit belang komt nog duidelijker naar voren tijdens- en na de implementatie van slimme, zelflerende technologieën zoals robotoplossingen. Vaak is er maar een handje vol mensen dat volledig op de hoogte is van de (vaak zeer complexe) werking van deze robots, wat direct tot problemen leidt wanneer deze personen niet beschikbaar zijn. Daarbij is de robot vaak onderdeel van een groter proces, waardoor de problemen zich niet beperken tot enkel de handeling van de robot, maar nog vele malen groter zijn. 

Naar en ideale manier van kennisdeling

Goede en tijdige documentatie en deling van kennis rond robots op de werkvloer en de integratie hiervan in de processen maakt dat meer werknemers de robots kunnen bedienen en de relatie zien met het proces. Maar hoe komt u als bedrijf tot een ideale manier om deze complexe informatie te delen en welke stappen moet u in de tussentijd zetten? 

Tool helpt inzicht geven

Vanuit het verkennende onderzoek ‘Effectieve kennisdeling in robotiseringsprojecten’ willen wij bedrijven helpen om de huidige manier van kennisdeling op de werkvloer in kaart te brengen. Wij ontwikkelen daarvoor een tool die helpt inzicht te geven. Op basis hiervan kunnen bedrijven interventies uitvoeren die helpen om de meest belangrijke kennis rond specifieke robotoplossingen bij de juiste personen te borgen. 

Samenwerkingspartners

Samen met Collins Aerospace, Specto Aerospace en Verheij Metaal B.V. neemt het HAN lectoraat Lean & WCP samen met het Lectoraat Digital Business Society van Hogeschool Windesheim de eerste stap naar het ontwikkelen van dit meetinstrument.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek?
Neem dan contact op met Mitchell van Roij en/of Peter Schuurhuis.

Peter Schuurhuis

Lectoraat Digital Business Society - Hogeschool Windesheim