Preventie overgewicht als inzet voor Aanvraag Nationaal Groeifonds

Docent-onderzoeker Ger Sluman vertelt over de Aanvraag Nationaal Groeifonds, gedaan in samenwerking met organisaties die zich bezighouden met gezondheidsbevordering, verschillende universiteiten en hogescholen, waaronder de HAN.

475192 Portretfoto van docent-onderzoeker en kenniskringlid Ger Sluman.

"Roken, overgewicht en alcoholgebruik zijn de grootste oorzaak van welvaartsziekten. Ze zorgen voor 35.000 doden per jaar, alleen al in Nederland. Roken en alcoholgebruik nemen af, maar overgewicht juist niet. Het is een probleem in Nederland en daarnaast ook wereldwijd.

Overgewicht leidt tot kanker, hart- en vaatziekten en IC-opnames (tijdens de coronapandemie had 80% van de coronapatiënten op de IC overgewicht). Dit alles brengt zorgkosten met zich mee en maatschappelijke kosten (productieverlies door verminderde arbeidsparticipatie).

Preventie heeft zin!

In 150 jaar tijd hebben we er 40 jaar tijd aan levensverwachting bijgekregen, waarvan 35 door preventieve maatregelen, zoals leerplicht, riolering en vaccinaties.

Markt en overheid

Als het gaat om preventie van overgewicht lijkt er een rol weggelegd voor de overheid. De markt kent teveel partijen waarvan het verdienmodel is gebaseerd op een ongezonde leefstijl. En de zorg, zoals deze nu is georganiseerd, heeft de focus te sterk op het individu. Daarnaast kampt ze met schaarste aan personeel, waardoor zorgverzekeraars de zorgplicht niet meer kunnen garanderen.

Deze aanvraag is beslist een mooie stap

Aanvraag Nationaal Groeifonds

Bij het zoeken naar oplossingen kun je denken aan allerlei vernieuwingen op landelijk en lokaal niveau. Maar deze vernieuwingen moeten wel eerst worden getest op hun effectiviteit. Om dit mogelijk te maken, dient onze Aanvraag Nationaal Groeifonds (waaraan ik heb mogen meewerken). Deze aanvraag is erop gericht om nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen in de strijd tegen overgewicht en deze te testen, waarbij je financiële en niet-financiële effecten in kaart brengt. Bovendien kan er gekeken worden naar opschaling landelijk niveau.

De Aanvraag Nationaal Groeifonds is gedaan door organisaties die zich bezighouden met gezondheidsbevordering, verschillende universiteiten en hogescholen, waaronder dus de HAN.

Ook voor andere welvaartsziekten

Deze aanvraag is beslist een mooie stap. En hoewel hij alleen de preventie van overgewicht betreft, kunnen de resultaten ook als voorbeeld dienen voor andere welvaartsziekten."

Ger Sluman
Arnhem, mei 2023