“In deze cursus leer je vanuit elke professie bijdragen aan duurzaamheid”

Daan Moerkerk is coördinator Duurzaamheid bij de HAN, sinds 2022. Vóór hij bij ons begon, had hij nog nooit gehoord van 'meervoudige waardecreatie'. Het volgen van de cursus Meervoudige Waardecreatie (via de HAN Academy) bracht daar verandering in. Was het een eye-opener? Is het een aanrader, deze cursus?

518377 Daan Moerkerk, coördinator Duurzaamheid bij de HAN, poseert voor een interview over de cursus Meervoudige Waardecreatie.

Daan Moerkerk - coördinator Duurzaamheid bij de HAN sinds 2022. Nee, Daan had niet al als kleine jongen een passie voor duurzaamheid. Het vlammetje is bij hem gaan branden tijdens zijn scheikundestudie aan de Universiteit Utrecht. Professor André Faaij inspireerde hem en dat vormde voor Daan de start van zich in te willen zetten voor een duurzame wereld. Eerst in zijn rol van docent en MT-lid van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, daarna ook als gemeenteraadslid voor GroenLinks en nu als coördinator Duurzaamheid bij de HAN.

In het najaar van 2022 volgde Daan via de HAN Academy de cursus Meervoudige Waardecreatie, opgezet door het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW). Wat vond hij daarvan? Zou hij de cursus aanraden aan anderen en zo ja, waarom?

Jij was toch al heel ingewijd in het thema duurzaamheid? Waarom dan die cursus?

“Dat klopt, ik was al behoorlijk ingewijd, maar ik kan je ook zeggen dat de cursus een eye-opener voor mij is geweest. Gek genoeg had ik, voordat ik op de HAN begon, nog nooit van meervoudige waardecreatie gehoord. En als je me vraagt wat mij het meest is bijgebleven, dan is het wel dat meervoudige waardecreatie een vergevorderde manier is om anders invulling te geven aan groei. Het risico van kritiek hebben op hoe de economie is ingericht op groei en dit anders te willen, is dat je als idealist wordt gezien. Dat je idealen koestert die weinig te maken hebben met de economische realiteit.”

“Meervoudige waardecreatie daarentegen is regelrecht te koppelen aan het bedrijfsmatige, aan bedrijfsvoering en aan sturing. Het zeswaardenmodel - waarin ook de wisselwerking tussen een organisatie en haar omgeving is opgenomen - is een uitgebalanceerd instrument hiervoor. Het gaat niet alleen om economische groei, maar ook om de sociale en de ecologische impact van een organisatie. Uitsluitend financiële winst, daar kan het dus niet om gaan.”

431342 Het zeswaardenmodel in de kleuren van HAN-huisstijl. Bedoeld om de zes waardesoorten in beeld te brengen. Voor publicaties en trainingen. Toegevoegd door Janet Steenhuis

Wat kunnen anderen aan deze cursus hebben? Aan wie zou je ‘m aanraden?

“Ik kan de cursus Meervoudige Waardecreatie van harte aanbevelen aan iedereen die bij de HAN werkt. Wat je professie ook is, of je nu docent bent, ICT’er, roostermaker of werkt bij facilitaire services – voor iedereen biedt de cursus aanknopingspunten. Dat komt door het brede perspectief dat het zeswaardenmodel biedt. In deze cursus leer je dat je vanuit elke professie een steentje kan bijdragen aan duurzaamheid, dat vind ik er ontzettend mooi aan!”

Pas jij er nu ook dingen van toe in je werk?

“Absoluut pas ik dingen uit de cursus toe. Ik ben nu druk bezig me te verdiepen in de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Kort gezegd: de Europese duurzaamheidsrapportage waarvan de verplichting fasegewijs wordt ingevoerd.

Nee, voor instellingen in het hoger onderwijs geldt de rapportageverplichting op dit moment nog niet, maar reken er maar op dat dit komt. En dan ben ik graag goed voorbereid. Niet alleen om te kunnen rapporteren, maar eerder omdat de CSRD zo’n goede leidraad is, een basis kan zijn voor het duurzaamheidsbeleid. Ik wil ‘m zien als kans in plaats van iets waaraan we moeten voldoen. Rapportage is wat mij betreft een verkeerd woord. Het gaat er om je organisatie toekomstbestendig te maken.”

Hoe ziet de HAN er over 10 jaar uit, als je mocht dromen?

“Aha ja, als ik mocht dromen! Nou, dan zijn we klimaatpositief, volledig circulair, we dragen bij aan biodiversiteit, we hebben zonnepanelen, de daken zijn groen op elke vierkante meter waar dit maar kan en er is een heerlijke campus.”

En het onderwijs over 10 jaar?

“Ons onderwijs over 10 jaar? Het HAN-koersbeeld is dan geen beeld meer, maar realiteit. Studenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, het zijn maatschappelijk betrokken wereldburgers, ze stellen zich – ook als toekomstig professionals bij organisaties - de vraag ‘waartoe zijn we op aard’ en het hele onderwijs is ervan doordrongen. Duurzaamheid is dan niet meer een apart vak.”

Genoeg te doen dus voor Daan als duurzaamheidscoördinator. Eh… niet alleen voor Daan, maar voor iedereen bij de HAN!

 Geïnteresseerd geraakt? Voor HAN-collega’s gaat in september 2023 de cursus Meervoudige Waardecreatie weer van start. Meer informatie en inschrijving via het leerportaal van de HAN Academy

☝ 1. Log in met je HAN-account
👉 2. Open het tabblad Catalogus
👌 3. Voer als zoekterm in: Meervoudige Waardecreatie.