Samen optrekken voor onderwijs en onderzoek in de wijk

Om onderwijs en onderzoek in stadsdelen beter te coördineren en organiseren zijn Fieldlabs Nijmegen in het leven geroepen. In deze werkplaatsen komen studenten direct in aanraking met de praktijk van de wijk. Daardoor kunnen ze gerichter projecten oppakken of onderzoek doen.

Bijeenkomst Fieldlabs Nijmegen

Hoe kunnen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs elkaar optimaal aanvullen? 
Pim Assendelft, hoogleraar Preventie in de Zorg bij het Radboudumc: “Fieldlabs zijn werkplaatsen in de wijk waar bewoners, professionals, docenten, praktijkbegeleiders, onderzoekers en studenten samenwerken en van elkaar leren.

We willen studenten in direct contact brengen met de omgeving waar de problemen en uitdagingen liggen. Veel medische klachten hebben een psychosociale achtergrond. Om de werkelijke taaiheid van deze gezondheidsproblemen te ervaren, moet je op locatie zitten. Daar leer je de mensen kennen in hun context. Zo kunnen Fieldlabs Nijmegen bijdragen aan belangrijke onderwijsdoelstellingen.” 

Echte casussen

Fieldlabs Nijmegen is niet geheel toevallig in de wijk Lindenholt gestart. De HAN is al actief in dit stadsdeel, bovendien sluit het initiatief mooi aan op de stadsdeelprogrammering van Gemeente Nijmegen. Ook dit programma trapte af in Lindenholt, om de uitdagingen op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl in kaart te brengen.

Assendelft: “Gemeente en GGD hebben niet altijd voldoende menskracht voor de uitvoering van hun programma. Daarnaast hebben onze onderwijsinstellingen doorlopend behoefte aan echte casussen. Door samen op te trekken voor onderwijs en onderzoek in de wijk, hopen we bij te dragen aan preventie en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We kunnen onderling beter afstemmen welke onderzoeken en interventies al hebben plaatsgevonden, bovendien dragen we zo bij aan de continuïteit van programma’s.

In samenspraak met de werkveldpartners binnen Fieldlabs Nijmegen zetten we actuele vragen uit het werkveld om in concrete projecten. Zo werken we meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Dat voorkomt ook onderzoeksmoeheid bij de wijkbewoners. Die worden soms tureluurs van de overkill aan enquêtes en onderzoeken.”

Pim Assendelft

Van vlees en bloed

“Fieldlabs Nijmegen is een instrument voor interprofessioneel en interdisciplinair – vanuit verschillende vakgebieden - onderwijs,” vult Koen Dortmans, senior onderzoeker van de HAN in de wijk Lindenholt, aan. “Bij de HAN zijn we ervan overtuigd dat je studenten deels moet opleiden in de wereld buiten de muren van een schoolgebouw. Ze moeten van de praktijk leren, liefst in direct contact met de mensen om wie het in hun studie draait. Mensen van vlees en bloed, geen gesimuleerde casussen.

We leren onze studenten daarbij ook samen te werken over de grenzen van hun eigen vakgebied. Vakgebieden die ook nog eens constant in beweging zijn. Maatschappelijk relevante thema’s zijn tegenwoordig vaak zo complex dat we ze het beste interdisciplinair kunnen aanpakken. De HAN heeft een breed hbo-aanbod en de Radboud Universiteit is een brede universiteit. We kijken over muren van de diverse opleidingen en academies heen, werken samen met ROC Nijmegen. Studenten van verschillende instellingen en niveaus kunnen daardoor gerichter projecten oppakken of onderzoek doen. Zo hopen we op een win-winsituatie: onze studenten leren en de professionals vergroten hun kennis en verbeteren hun aanpak.”

Zo werken Fieldlabs Nijmegen
Zo werken Fieldlabs Nijmegen
Bekijk volledige infographic

Midden in de wijk

“Het Fieldlab huist straks liefst midden in de wijk,” vervolgt Dortmans. “Voor Lindenholt zou het Wijkatelier een ideale locatie zijn. Zover is het echter nog niet. Vanuit een dergelijke ontmoetingsruimte zouden we ons netwerk kunnen uitbouwen en verder samenwerken met alle wijkpartners.

Fieldlabs Nijmegen wacht een flinke coördinatie- en organisatieklus. In de ideale situatie krijgen we fysieke locaties in alle 9 stadsdelen. We volgen daarin het tempo van de stadsdeelagenda van de gemeente. Zodat we over 10 jaar kunnen zeggen: ons onderwijs en onderzoek hebben écht bijgedragen aan een gezondere stad.”

OverFieldlabs Nijmegen

Fieldlabs Nijmegen zijn een initiatief van de partners van Groen Gezond en in Beweging Nijmegen (GGIB), een groeiend netwerk van ruim 50 organisaties die zich samen inzetten voor gezonde Nijmegenaren in een gezonde stad. De HAN werkt er samen met onder meer de Radboud Universiteit, Radboudumc, Gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid en ROC Nijmegen.

Fair HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Sociaal - Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN