Vacature lid examencommissie Tweedegraads Lerarenopleidingen

De Academie Educatie zoekt per 1 september 2023 een nieuw lid voor de examencommissie Tweedegraads Lerarenopleidingen vanuit het werkveld (vo/mbo), omdat 40% van het curriculum op de werkplek plaatsvindt. Een belangrijke taak van de examencommissie is het borgen van het eindniveau van de studenten.

363272 studenten werken samen in een onderzoek

Wie zoeken we?

Je werkt op een school voor vo/mbo en voert een deel van uw taken, liefst als schoolopleider, uit in een Opleidingsschool. Je beschikt over aantoonbare ervaring in het begeleiden en beoordelen van het werkplekleren én het praktijkgerichte afstudeeronderzoek. Daarnaast heb je relevante kennis en ervaring met toetsen, toetsprogramma’s, toetsbeleid en (formatief) evalueren. Fijn als je beschikt over de BKE of een andere toetsbekwaamheid.

Werkzaamheden

  • Deelname aan de vergaderingen (een keer per drie weken op dinsdagochtend)
  • Deelname aan de steekproeven naar het afstudeerniveau (twee keer per jaar)
  • Deelname gesprekken bindende studieadviezen (een keer per jaar)
  • (Incidenteel) deelnemen aan klachtenbehandeling rondom werkplekleren
  • Bijwonen van 2 studiedagen

Wat bieden we?

Deelname aan een enthousiast en professioneel team bestaande uit 7 personen. De inzet is 80 uur op jaarbasis o.b.v. detachering.

Wie zijn wij?

De Academie Educatie staat voor het opleiden en professionaliseren van de beste onderwijsprofessionals voor het brede onderwijsveld; onderwijsprofessionals met stuurkracht die onderzoekend, creatief en innovatief zijn en regie nemen over hun eigen ontwikkeling. Als educatieve (kennis)partner in de regio dragen we met opleiden, professionaliseren én onderzoeken bij aan kwalitatief goed onderwijs en onderwijsinnovatie in onze regio en daarbuiten. Kijk hier voor meer informatie over de Academie. 

Belangstelling en/of vragen?

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door vóór 7 april 2023 een mail te sturen naar: Monique.demin@han.nl, ambtelijk secretaris. Indien gewenst kan zij je bij inhoudelijke vragen in contact brengen met een van de leden van de examencommissie Tweedegraads Lerarenopleidingen.