Wiskundetoets is vervallen voor de opleidingen Communicatie en Communication

Sinds december 2022 is de wiskundetoets voor havisten met het profiel Cultuur en Maatschappij zonder wiskunde niet meer nodig. Scholieren met het profiel Cultuur en Maatschappij zijn vanaf nu dus ook zonder wiskunde direct toelaatbaar voor de HAN-opleidingen Communicatie en Communication.

32141 studeren in de brew, communicatie, samenwerken, studenten, project, finance, economie

Door grote maatschappelijke ontwikkelingen vindt er een transitie plaats in de maatschappij op het gebied van economisch denken en handelen. De 14 communicatieopleidingen in Nederland herkennen deze ontwikkeling ook in het eigen beroepenveld. Dat heeft ertoe geleidt om de competentieset aan te passen. De competentie ‘onderzoeken en analyseren’ is vervangen door een ‘onderzoekende houding’. Door deze aanpassing is de wiskunde-eis komen te vervallen voor de HAN bacheloropleidingen Communicatie en Communication.