"Mooie plannen, maar wie gaat het allemaal dóen?"

“Mooie plannen, maar wie gaat het allemaal doén?” – De eerste vraag die doorgaans opkomt bij ondernemers als ze in aanraking komen met verduurzamingsplannen voor hun bedrijventerreinen.

Tijdens de ondertekening van de Green Deal TPN-West zijn Rob Verhofstad, Robbin van der Linde en Frank de Feijter met elkaar in gesprek over de publicatie 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek'.

In het HAN-SIKA-CE-project is door de Achterhoekse bedrijvenparken Borculo, Wijnbergen en Laarberg gedurende drie jaar veel ervaring opgedaan met de transitie naar toekomstbestendigheid.

 • Hoe kom je stapsgewijs met elkaar tot lokaal eigenaarschap?
 • Welke aanpak werkt en welke niet?
 • Welke koppelkansen biedt het om een bedrijventerrein als ecosysteem te zien?

Echt indrukwekkend om te zien hoe hier met grote betrokkenheid is samengewerkt aan belangrijke regionale thema's

Meer dan een terugblik

Drie jaren van intensief samenwerken met projectleiders vanuit de HAN, functionarissen vanuit de gemeente en provincie, en met studenten die vanaf het begin betrokken waren. Het project is in december 2022 afgerond en het kleurrijke verhaal met al haar kanten vindt een plek in de publicatie van Frank de Feijter, themaregisseur Duurzame Gebiedsontwikkeling van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. 

De publicatie is niet alleen een terugblik, maar biedt daarnaast aanknopingspunten voor een methodische procesaanpak voor andere bedrijventerreinen.

Regionale thema's

Daarom: geen toepasselijker moment dan tijdens de ondertekening van de Green Deal van het bedrijventerrein TPN-West om met Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, de blik te richten op de publicatie.

“Echt indrukwekkend om te zien hoe hier intensief en met grote betrokkenheid is samengewerkt aan belangrijke regionale thema’s. En dat onze studenten hierin kunnen participeren valt helemaal samen met hoe we als HAN partner willen zijn voor organisaties in de regio!” – aldus Rob.

Stappenplan

Kennismaken met het stappenplan verduurzaming bedrijventerreinen, gebaseerd op ervaringen in de Achterhoek? Lees de publicatie!

Tenslotte: grote dank aan alle betrokkenen bij het HAN-SIKA-CE-project:

 • Arnold Wijbenga
 • Rob Westerdijk
 • Huub Schoenaker
 • Desmond Hulsteijn
 • Dick Bos
 • Jaro Ekstijn
 • Jan Straatman
 • Rinus Smet
 • Willy Smit
 • Frank de Feijter
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Berkelland
 • Gemeente Oost-Gelre
 • Gemeente Doetinchem
 • 8RHK-Ambassadeurs
 • Studenten