Wanneer is een tekst voor jou écht begrijpelijk?

Voor veel burgers zijn (juridische) teksten niet helder en daardoor onbegrijpelijk. Hoe kunnen die teksten duidelijker worden? Met die vraag gingen ROC-studenten van de opleiding Sport en Bewegen dinsdag 6 december aan de slag tijdens een workshop van onderzoekers Bas Kerssies en Amber Oomen-Delhaye van onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk aan de Academie Rechten. Zo willen zij het belang van begrijpelijke taal bij een brede doelgroep onder de aandacht brengen.

480479 Interactieve sessie tijdens voorlichting onderzoeksgroep op ROC

Naar een visueel vonnis

Het onderwerp begrijpelijke taal is niet nieuw voor Amber en Bas. Docent-onderzoeker Amber Oomen houdt zich al enige tijd bezig met het onderzoeksproject ‘Naar een visueel vonnis’. Tijdens dit multidisciplinaire project zoekt zij samen met gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en een sociaal ontwerper naar oplossingen om vonnissen begrijpelijker te maken. De behoefte van de burger staat daarbij centraal: wanneer is een tekst voor hen begrijpelijk? Daarom mochten ROC-studenten van de opleiding Sport en Bewegen vandaag meedenken over de oplossing om (juridische) teksten begrijpelijker te maken. OpRecht Begrijpelijk hoopt op deze manier studenten maatschappelijk betrokken te houden en hen te laten ervaren hoe belangrijk het is om je rechten te begrijpen.

Creatieve sessie

Aan de hand van alledaagse voorbeelden, zoals bepalingen uit arbeidsovereenkomsten van de supermarkt, neemt jurist en onderzoeker Bas Kerssies de studenten mee in de grondrechten van de burger. Uit de voorbeelden blijkt dat wetsartikelen nog maar weinig begrijpelijk zijn, volgens een van de studenten. Samen met de klas neemt Bas Artikel 13 lid 1 van de Grondwet onder de loep. Dit wetsartikel zegt dat ‘ieder recht heeft op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim’. Wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en wat valt er allemaal onder het brief- en telecommunicatiegeheim? Studenten van ROC Boxmeer gingen tijdens een creatieve sessie aan de slag met oplossingen om het eerste lid van artikel 13 Grondwet, begrijpelijker te maken.

De oplossing die door studiegenootjes werd bestempeld tot het origineelste idee, luidt als volgt: ‘Je privécommunicatie, met toestemming van een ander, mogen delen en het respecteren van elkaars privacy’. Bas geeft aan dat hij deze oplossing erg leuk vindt. Vooral omdat onder “privacy” alle vormen van communicatie geschaard kunnen worden, maar ook omdat het inspeelt op een afspraak tussen mensen. Als iedereen zich netjes aan die afspraak zou houden, zou er helemaal geen Grondwet nodig zijn.

480479 Interactieve sessie tijdens voorlichting onderzoeksgroep op ROC
Studenten van ROC Boxmeer tijdens de creatieve sessie.

Van partner naar duurzame samenwerking

Door het onderwijs en praktijkgericht onderzoek samen te brengen, richt de onderzoeksgroep zich op de duurzame relatie met de student. Door het aangaan van deze relatie, focussen zij zich tevens op het belang van maatschappelijke betrokkenheid.