Kijkje in de Keuken bij HBO-ICT

Op woensdag 14 december vond het HBO-i event Kijkje in de Keuken plaats. Dit keer was de HAN de host van het event op de campus in Arnhem. Samen met alle hbo-docenten, lectoren en onderwijsprofessionals kijken we terug op een geslaagde editie en een inspirerende middag. Het Kijkje in de Keuken bestaat uit presentaties, voorlichtingen en workshops en is gericht op inspiratie en bevordering van het ICT-onderwijs.

Ruitenberglaan 26

Gezamenlijke aftrap

Het plenaire gedeelte startte met het openingswoord van Martien Peerdeman, academiemanager van HBO-ICT bij de HAN. Daarna presenteerde Julian van der Kleijn het nieuwe logo van HBO-i. Het plenaire slot werd verzorgd door de voorlichting van Michel Koolwaaij over Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het onderwijs. Michel is naast HBO-ICT-docent ook werkzaam bij het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Vanuit deze rol vertelde hij over hoe studenten binnen de opleiding zo goed en eerlijk mogelijk worden begeleid. In een workshop later op de dag werden initiatieven over studentbegeleiding bij andere hogescholen gedeeld. 

Workshops

Na de plenaire aftrap stonden er verschillende workshops op het programma. De workshop Didactische Dilemma’s gaf een inkijkje in het HBO-ICT-profiel Embedded Software Development. De opleiding HBO-ICT op de HAN is al sinds jaar en dag gebaseerd op de afwisseling van course-fase en projectfase. Maar welke didactische vorm is het meest zinvol? Dit blijft een on-going proces van reflecteren en toepassen. Deelnemers aan de workshop bespraken de do’s en dont’s en dilemma’s waar docenten tegenaan lopen. Andere onderwerpen op het programma waren onder andere Evidence informed HBO-ICT-onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, Course Advanced Software Development Project en de inrichting van het onderwijs in het datadomein.

Over het Kijkje in de Keuken

Het Kijkje in de Keuken is een initiatief van Stichting HBO-i om elkaar te leren kennen, kennis te delen en innovatie te bevorderen. Het Kijkje wordt in samenwerking met steeds een andere hogeschool georganiseerd.