Samen kansen creëren in de wijk

Wil je in Arnhemse wijken (Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen en Klarendal) gelijke kansen op gezondheid creëren, dan moet je samen aan de slag. Krachten bundelen. Daarom kwamen bewoners, professionals en docenten bij elkaar. Een terugblik.

449540 speeltuin in presikhaaf
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Maar liefst 18 wijkbewoners, wijkprofessionals en (wijk)docenten kwamen bij elkaar om ideeën op te halen voor een gezondheidsbevorderende leefomgeving. Ze deelden de goede voorbeelden met elkaar en verrijkten dit met aanvullende informatie. Zonder recht te doen aan de rijke opbrengst, zet initiatiefnemer Suzan Mooren de belangrijkste inzichten op een rij.

Wat helpt om gezonde kansen te creëren in Arnhemse wijken?

‘Naast de reguliere zorg bestaan veel initiatieven. Die doen ook echt iets op het gebied van gezonde kansen. Ze gaan dwars door alles heen, door alle sociale statussen, ethische achtergronden, kleuren, ze verbinden alles. Goede voorbeelden in de wijken vind ik: 2diabeat.nl, buurtgroenbedrijf.nl en vitaleverbindingen.nl.’

Nabela Zinad, wijkdocent Presikhaaf 

Wanneer is men tevreden, zowel in de wijk als in het onderwijs?

‘Het open gesprek voeren is heel belangrijk in de wijk, aan de hand van thema’s. Je kan een enquête afnemen over tevredenheid, maar dat is een heel breed begrip en niet goed te vatten in een enquête. Qua onderwijs is het belangrijk dat er een mix van studenten met verschillende expertise samen werken aan de oplossing.’

Marlies van Schelven van Stichting Move

Met wie wil men graag samenwerken op het gebied van gezonde kansen?

‘Om samen te kunnen werken breng je een stuk persoonlijke kracht, vasthoudendheid en lef, want je moet een stuk door de systeemwereld. Mooie voorbeelden hiervan in de wijk zijn de projecten: kinderraad, welzijn op recept, dementie bij ouderen met een migratieachtergrond.’

Caroline Baarschers, wijkmanager Malburgen en Jan Bouwens, teamregisseur academie sport & bewegen HAN.

Hoe pakt ieder zijn rol?

‘Wat we van eenieder en gezamenlijk nodig hebben: commitment + mandaat + budget + vertrouwen.’

Erik Hendriks, onderzoeker gemeente Arnhem en Simon van Genderen, senior onderzoeker Fair Health. 

Gesprek

Dit gesprek vond plaats op 3 november in Dazo onder leiding van Gwendolijn Boonekamp, docent-onderzoeker HAN. Initiatiefnemers waren Suzan Mooren (HAN) en Erik Hendriks (Gemeente Arnhem).

In het vervolgtraject gaan studenten van verschillende HAN-opleidingen een rol spelen. Interesse in deelname? Stuur een bericht naar Fair Health (fairhealth@han.nl).

Dit project hoort bij het thema Gezondheidsbevordende leefomgeving en leefstijl van bij Fair Health. Met deze focus wil de HAN bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Focusgebied
 

Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte

Abonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Fair Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

null