"Doe het niet, doe het vooral niet!"

“Doe het niet, doe het vooral niet! ”, roept onze werkveldpartner Mark Hofman uit. Huh? Wat moeten we vooral niet doen? En wat vooral wel? Op beide vragen geeft Mark (58) het antwoord. Hij doet dit in zijn column waarin hij vol passie vertelt over het verschil dat jonge mensen kunnen maken. Tenminste, als je… en dat legt Mark als praktijkexpert haarfijn uit.

Mark Hofman (foto: Rob Melchior)

Column door Mark Hofman Ervaringen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Jonge mensen maken het verschil. Ik ervaar dat bijna elke dag in de praktijk. Tenminste, als je ze de ruimte geeft die ze nodig hebben. Laat de kaders waarbinnen ze hun werk moeten doen niet knellen.

Stel je een tenderteam voor. Aan tafel zeer bekwame mensen die hun sporen hebben verdiend. Complexe grote projecten gerealiseerd. Binnen diverse contractvormen met opdrachtgevers samengewerkt en zelfs vanuit een traditionele opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie met leveranciers de eigentijdse reis naar partner en co-maker gemaakt. Een brok aan kennis en ervaring dus!

En toch

En toch pleit ik ervoor om deze vakmensen in de prille fase van een tender een terughoudende positie te laten innemen. Immers, ervaringen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Van droom en passie naar initiatief

We kennen allemaal de disclaimer die door de overheid verplicht is gesteld bij het door de markt aanbieden van financiële producten en diensten. Toch raad ik sterk aan deze waarschuwing in dit geval niet van toepassing te laten zijn. De kunst van het loslaten biedt altijd perspectief. Laat 1000 bloemen bloeien en geef vooral ook jonge mensen de ruimte. Prachtige jonge mensen die, wellicht nog niet geheel gestoeld op haalbaar realisme, hun dromen dromen en daarmee initiëren met passie.

440970 Tijdens de opstart van de deeltijdmaster Circulaire Economie een sessie in de educatieruimte van het Nederlands Watermuseum. 9 September 2022.
Jonge mensen werken aan een transitievraagstuk

Ze stappen door de gangen

Ik tref ze vaak, die jonge mensen. Vanuit mijn samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heb ik met een grote diversiteit aan studenten mogen samenwerken. Een ook in De Verschilmakerij stappen inmiddels tal van gemotiveerde studenten door de gangen. Vaak genoeg van verschillende academies hebben ze gekozen voor verschillende studierichtingen. En toch zie je daarbij dat ze zich onderling verbinden en op zoek gaan naar gezamenlijke meerwaarde. 

Behoed ze niet!

Dat zie ik ook steeds vaker bij civiele marktpartijen. Afgestudeerd en aan de slag. Nog niet beïnvloed door de mensen met jarenlange ervaringen die ze goedbedoeld willen behoeden voor het onhaalbare. En juist daar zit nu de kern van mijn boodschap in deze bijdrage. Doe dat vooral niet. Laat die 1000 bloemen bloeien. Geef die mooie jonge mensen, die aan de slag willen met hun toekomst, de ruimte om te ontdekken, te innoveren en te smeden aan mooie dingen. Ze kunnen het, ze verdienen het. Hun toekomst verdient het.

Je staat versteld

Natuurlijk komt er uiteindelijk een fase waarin je de ervaring toetst, maar je zult versteld staan wat de oogst kan zijn van het geven van ruimte en vertrouwen aan jonge mensen. Doe het, ervaar het. Ervaringen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

De kunst van het loslaten biedt altijd perspectief