Als je eens zó zou kunnen terugdenken aan je campus

Stel je eens voor! Je bent alumnus van de HAN, je studielocatie was de campus aan Ruitenberglaan 26, 27 of 31 te Arnhem en je denkt terug aan je studiejaren waarbij je gebruik maakte van het campusplein.

452590 Drie studenten van de minor Circulaire Economie presenteren het plan Circular Square aan verschillende stakeholders. Er staan 11 mensen op de foto, die genomen is na het houden en bespreken van de presentatie. Lokaal op R31.

Je hebt herinneringen aan heerlijke momenten onder lommerrijke bomen. Samen met anderen dronk je je cappuccino of soms zelfs een biertje op houten bankjes tussen hagen waarin vogels zich nestelen. Je luisterde naar het gezoem van bijen in de bloemrijke perken. Het was een plek waar je kon ontspannen, werken en zelfs een buitensportvoorziening ontbrak niet.

Van droom naar werkelijkheid - een concept

Studenten van de HAN-minor Circulaire Economie willen van deze droom werkelijkheid maken. Wat begon als Rode Draadproject heeft zich met hun enthousiasme en inzet ontwikkeld tot een goed doordacht conceptplan, dat bovendien aansluit bij de ambities uit het koersbeeld van de HAN. De studenten raadpleegden externe en interne stakeholders. Nico Wissing (natuurinclusief landschapsontwerper en founder van NL Greenlabel) droeg bij aan het ontwerp.

En hoeveel kost dat dan allemaal?

Zojuist hebben Noah Rijnders, Jordi Heideman en Milou van Berkel aan een groep betrokkenen uit de doeken gedaan hoe het toekomstbestendige campusplein – Circular Square - eruit zou kunnen zien. Wat dit allemaal gaat kosten is een prangende vraag, waarbij Nico Wissink ervoor pleit om óók te kijken naar de opbrengsten. Ook die opbrengsten waarvan je op dit moment nog niet verwacht dat die zich financieel laten vertalen, maar vergis je niet: de schadelast van het niet-klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte zou wel eens groot kunnen zijn.

Blik op het vervolg

Met dank aan de enthousiaste inzet van iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit concept. HAN-huisvesting zal het goed bekijken en zich beraden op de vraag: willen we hier iets mee en zo ja, wat willen we?

Op de foto (vlnr), genomen vlak na de presentatie op dinsdag 4 oktober op Ruitenberglaan 31 te Arnhem: Milou van Berkel, Willem Leijten, Frank Croes, Daan Moerkerk, Jordi Heideman, Robert Betsch, Noah Rijnders, Stef ten Vregelaar, Arjan Keunen, Yvonne de Haan, Nico Wissing