“De leergang Kostendeskundige Infra was 1 grote eyeopener”

Er zijn weer 10 diploma’s uitgeschreven voor de leergang Kostendeskundigen Infra. 2 cursisten blikken terug op een enerverende periode.

441464 Gelaagde deelnemers aan de post hbo cursus KODI. Kostendeskundige Infra.

Suzanne Hermans is financieel manager bij het programmateam van het HoogWatersBeschermingsProgramma bij Waterschap Rivierenland. Ze kwam in haar vorige functie cursusleider, Joep van der Meer tegen bij een eendaagse cursus over de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK-methodiek). “Omdat ik meer wilde weten over kostenberamingen in met name de waterbouw, stelde hij de Post-hbo Kostendeskundige Infra voor.” Suzanne hoefde niet lang na te denken en ging ervoor.

Betere ramingen en adviezen

Rick Cleven is kostendeskundige bij ingenieursbureau Kragten en werkt in het dagelijks leven al  als kostendeskundige. “Ik ben de leergang gaan volgen om een nóg betere kostendeskundige te worden en met als resultaat betere kostenramingen en betere adviezen. Kostenramingen voor infrastructurele werken kwamen me bekend voor, maar tariefberekeningen van materieel in de waterbouw waren voor mij relatief nieuw.”

Helpen begrijpen

Suzanne: “Het is een brede opleiding die een introductie geeft over onderwerpen die bij Waterschap Rivierenland spelen. Voorheen was ik controller bij het waterschap en stond ik veel verder van de materie af. Ik had geen idee wat er allemaal bij kwam kijken om een goede SSK-raming op te stellen. Als waterschap treden wij vaak op als opdrachtgever en tijdens de opleiding leer je ook vanuit de blik van de aannemer en het ingenieursbureau kijken naar een raming.” Zeker in Suzannes huidige functie sluit de leergang goed aan. “Deze post-hbo helpt mij ook om technische termen beter te begrijpen.”

443447 Suzanne Hermans-Henzen, Waterschap Rivierenland. Post hbo

Tariefberekening van materieel

Rick zit als kostendeskundige dagelijks tot z’n nek toe in de materie. Toch heeft ook hij zich tijdens de leergang kunnen verbreden en verdiepen. “Ik kreeg het zeker niet voor niets hoor. Heb ook veel geleerd. Dankzij deze post-hbo kijk ik nu vanuit een andere invalshoek naar mijn werk. Ik ontdekte dankzij de docent en mede-cursisten dat het vaak ook anders aangepakt kan worden. Soms zelfs veel efficiënter.” Rick schetst: “Zo ontdekte ik tijdens de leergang bijvoorbeeld een eenvoudige manier om een tariefberekening te doen met behulp van documentatie uit de markt en naslagwerk. Heel bruikbaar om snel een tarief te berekenen zonder rond te hoeven bellen naar een aannemer om prijzen op te vragen. Die manier gebruik ik nu bij veel tarief berekeningen van materieel in het grondwerk. Een waardevolle eyeopener.”

Eyeopener

De leergang was voor Suzanne 1 grote eyeopener. “Ik heb er wat dat betreft vreselijk veel rendement uitgehaald,” lacht ze en gaat verder. Cursusleider Joep zei vooraf dat als je snapt dat met ‘bestek’ geen mes en vork bedoeld wordt, je voldoende technische kennis hebt om aan deze leergang te beginnen. Ondanks dat ik af en toe tóch technische kennis tekortkwam, kon ik er prima uithalen wat ik nodig had.”
 

Aanrader

“Het kostte mij natuurlijk allemaal wat meer tijd dan voor de cursisten die vaak in de praktijk al als kostendeskundige werken. Ik zou de leergang absoluut aanraden. Zeker interessant voor mensen die nog niet als kostendeskundige of calculator werken. Het is waardevol om beter te begrijpen wat er komt kijken bij het opstellen van een kostenraming.” Ze verduidelijkt: “Ik heb ontzettend veel geleerd, maar zie mezelf nu niet als kostendeskundige. Hier moet je de markt voor kennen en continu in de gaten houden, dat is een vak apart.”

Bij elkaar in de keuken kijken

Ook Rick kijkt heel tevreden terug op deze leergang. “De dynamiek in de groep was leuk met mede-cursisten en docenten die werkzaam zijn bij onder andere aannemers, ingenieursbureaus en opdrachtgever. Van ieder perspectief kreeg je iets mee. Leuk om bij elkaar in de keuken te kijken en die verhoudingen in beeld te krijgen hoe ze met zaken omgaan. Als een aannemer nu een prijs afgeeft, heb ik een ander gevoel omdat ik zijn perspectief snap.” 

445577 Rick Cleven van ingenieursbureau Kragten. Hij volgde de post hbo cursus  Kostendeskundige Infra

Duurzaamheid binnen de gww

“Ik zag dat opdrachtgevers en aannemers heel anders naar duurzaamheid kijken dan wij als ingenieursbureau. Een elektrische graafmachine kost een aannemer ongeveer 3x zoveel als een ‘gewone’. Bij een groot werk kunnen ze dit op het werk afschrijven, maar op kleine werken lukt dat natuurlijk niet. De grote vraag is wat de waarde van duurzaamheid is. Dat gaf mooie gesprekken, met de docent als regisseur.” Rick is van mening dat er nog veel te halen is uit het onderwerp duurzaamheid in de grond-, water- en wegenbouw. ‘”Blijven leren en innoveren is in dit vak is noodzakelijk,” besluit hij.

 

Leren en werken

De post-hbo afdeling van Built Environment binnen de HAN is altijd op zoek naar duurzame samenwerking binnen de infra. Zo zijn er bijvoorbeeld concrete gesprekken met HR-afdelingen van aannemers zodat zij de praktijk (begeleiding) verzorgen en de medewerkers tegelijkertijd deelnemen aan de post-hbo opleiding Kostendeskundige Infra. Neem voor meer informatie contact op met cursusleider Joep van der Meer of cursuscoördinator Andrea Bloemendaal.

werken in de hal