Onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk steunt Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Dit doen zij door ouderen bewust te stimuleren om (sociaal) actief te blijven. Door middel van een nieuw project staat het Nationaal Ouderenfonds lokale partijen met raad en daad bij om activiteiten voor 55 plussers te organiseren. Dat initiatief wordt de Derde Helft genoemd. Onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk van de Academie levert hier graag een bijdrage aan.

441037 Spaarport met geld.

Sportverenigingen en allerlei andere partijen werken in De Derde Helft samen om diverse (bewegings-)activiteiten op touw te zetten. Hoofddocent Ellen Lakens-van Veldhoven geeft daarom een presentatie over hoe zo’n Derde Helft zich het beste zou kunnen organiseren om hun verschillende inkomsten zo goed mogelijk te beheren.

De Derde Helft

Initiatief De Derde Helft is een samenspel van initiatiefnemers en het lokale netwerk van zorg, sport & welzijn. In gezamenlijkheid wordt een ouderencommissie en een projectplan opgesteld voor het organiseren van activiteiten voor ouderen. Onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk is door Fair Health benadert om juridisch advies te geven over het beheren van de inkomsten, oftewel de spaarpot.

Een maatschappelijke bijdrage

Het leveren van een multidisciplinaire en maatschappijbrede bijdrage aan oprecht begrijpelijke (gerechtelijke) en juridische overheidscommunicatie is het uitgangspunt van OpRecht Bergrijpelijk. Het verbaast dan ook niemand dat de relatief nieuwe Onderzoeksgroep volmondig ja zei op het moment dat zij werden gevraagd om een presentatie te geven aan het Nationaal Ouderenfonds over deze geldstroom. 

''Wij vinden het belangrijk om als Onderzoeksgroep goede doelen te ondersteunen, met als bijdrage het geven van deze presentatie'', benadrukt een van de leden.

Online kennissessie

Tijdens de online kennissessie op dinsdag 30 augustus vertelde hoofddocent Ellen Lakens-van Veldhoven, gespecialiseerd in het privaatrecht, alles over de verschillende keuzes die De Derde Helft kan maken om de door hen te genereren gelden te beheren. Door middel van Klare Taal en duidelijke visualisaties werd er juridisch advies gegeven en reikte Ellen diverse mogelijkheden aan, variërend van een samenwerkingsovereenkomst tot het gezamenlijk oprichten van een vereniging of stichting voor het ontvangen en beheren van het geld dat het nieuwe initiatief binnenkrijgt middels fondsenwerving. Aan het einde van de sessie was er ruimte voor vragen, waar lang gebruik van werd gemaakt.

 

Door het leveren van een bijdrage aan het project De Derde Helft hoopt de Onderzoeksgroep het onderzoek, onderwijs en het werkveld bij elkaar te brengen.