Management in de Zorg ontvangt positieve accreditatie

Studenten voelen zich gezien en gehoord. De flexibilsering is goed doorgevoerd en het team van docenten is kundig en goed op elkaar ingespeeld. Het zijn complimenten voor de bachelor en associate degree Management in de Zorg (MiZ). De opleiding ontving mede hierdoor een positieve accreditatie.

31741 docenten in gesprek kijken in camera

Veel veranderd

De opleiding MiZ werd door Netherlands Quality Agency (NQA) gevisiteerd en heeft aan alle standaarden voldaan. Het rapport ligt nu bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor het formele besluit. De bachelor en ad-opleiding zijn voor 6 jaar geaccrediteerd. Een panel van 5 deskundigen bezocht de opleiding en ging in gesprek met onder andere studenten, docenten, de examencommissie en het management om zo een breed beeld van de opleiding te krijgen.

Nieuw curriculum

“Een eerste stap was de zelfevaluatie. We zagen in dat we sinds de laatste accreditatie 3 jaar geleden een heel nieuw curriculum hebben ontwikkeld en geïmplementeerd”, vertelt opleidingscoördinator Ellen van Wijk. “De opleiding is geflexibiliseerd, portfolio toetsen is ingevoerd en er zijn meer mogelijkheden om te versnellen of te vertragen, bijvoorbeeld door 2 modules tegelijkertijd te volgen.”

Studenten voelen zich gezien

Studenten spraken als eerste met de panelleden. Ellen: “Het panel gaf aan dat we studentgericht zijn: we kennen de studenten en denken goed met hen mee. Studenten vertelden dat ze zich gezien en gehoord voelen, ook in coronatijd. Ze vinden de docenten kundig, gaven ze aan. We hebben bijvoorbeeld veel docenten met praktijkervaring.” Daarnaast wordt de leerlijn Persoonlijk Leiderschap (PL) gewaardeerd. “Dit is een speerpunt van onze opleiding”, vertelt Ellen. “Studenten worden intensief gecoacht in groepjes van ongeveer 5 studenten met een coach. Er zijn 8 PL-bijeenkomsten per studiejaar. Persoonlijk Leiderschap zit in elke module en elke toets verweven.”

Onderscheidend karakter ad

Natuurlijk waren er ook enkele verbeterpunten. Ellen: “Zo vond het panel dat er extra aandacht mag komen voor het profiel en het onderscheidende karakter van de ad ten opzichte van de bachelor.” De ad MiZ is geschikt voor iedereen die zich in korte tijd wil ontwikkelen tot coördinerende zorgprofessional met meer verantwoordelijkheid, regie en leiderschap. De bachelor richt op operationeel leidinggevenden in de zorg. “De eerste 2 studiejaren van de bachelor en het ad-programma zijn bijna identiek. We gaan komende tijd meer differentiëren in deze programma’s. De ad is immers voor een andere beroepsrol dan de bachelor.”

HILL als rode draad

De opleiding gebruikt de onderwijsvisie van High Impact Learning that Lasts (HILL). Dit model, ontworpen door Filip Dochy, bevat 7 bouwstenen voor het vormgeven van het onderwijs, zoals flexibiliteit, zelfmanagement, urgentie en samenwerking. Ellen: “Deze onderwijsvisie zit als rode draad verweven in de opleiding. Dit sprong eruit voor de panelleden.”

Portfolio’s

In dit model zit ook dat studenten leren van toetsen. Mede daarom is het curriculum aangepast met portfolio toetsen. Studenten tonen de leeruitkomsten aan door zelf bewijsmateriaal te verzamelen. “Dit vraagt om maatwerk en is arbeidsintensief. Het panel gaf aan dat we ervoor moeten zorgen dat het beoordelen behapbaar blijft. Maar ook dat we naar de leeruitkomsten als geheel moeten kijken en minder analytisch naar de dimensies van de rubric.”

De toekomst

Het accreditatieteam was verrast hoeveel we hadden veranderd in 3 jaar tijd. “Nu is het volgens hen tijd om meer te perfectioneren, voordat we weer grote veranderingen doorvoeren. Met alle adviezen zijn we inmiddels bezig”, eindigt Ellen.