HAN SENECA is nu ISO gecertificeerd

In 2021 is HAN SENECA gestart met een ISO 9001 traject. Het doel hiervan is om een kwaliteitsmanagementsysteem in te kleden gericht op “Preventieve gezondheidszorg middels sportmedisch advies, paramedisch (be)handelen en sport en bewegen.” Wij mogen ons nu trotse eigenaar noemen van dit certificaat.

33823 Gebouw Kapittelweg 33 Nijmegen, landscape, Seneca

ISO 9001 norm

De ISO 9001 certificering houdt in dat een organisatie haar kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm op orde heeft. Het geeft structuur aan de organisatie en zorgt ervoor dat kwaliteit van de diensten verhoogd worden. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Deze norm wordt internationaal erkend door bedrijven en instanties. Het kan dus door andere worden gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is.

HAN SENECA heeft aangetoond dat zij op een onderbouwde manier werkt aan kwaliteit van haar dienstverlening en deze kwaliteit continue probeert te verbeteren. Op woensdag 11 mei hebben wij definitief te horen gekregen dat ons systeem voldoet aan de eisen en dat we voor de komende drie jaar ISO 9001 gecertificeerd zijn! Het heeft wat zweet, afstemming en een volledig boekwerk mogen kosten, maar het resultaat is er ook naar.

Gecertificeerd en hoe nu verder?

Het kwaliteitssysteem helpt HAN SENECA en de academies APS en ASB om ons verder te ontwikkelen op het gebied van het doorontwikkelen en uitvoeren van preventieve gezondheidszorg. Door middel van heraudits wordt HAN SENECA getoetst op het goed gebruiken van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het motiveert ons dus om actief de beste dienstverlening te kunnen blijven leveren op gebied van sport, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, voedingsadvies en keuringen die de gezondheids-, arbeid- en sportprestaties in kaart brengen.

Heb je vragen over de ISO 9001 certificering of wil je ons een bericht sturen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen.