De Creativiteitspodcast: #1 Het Creatieve Speelveld

20 april is het zo ver! De eerste podcast die georganiseerd wordt door het Centre For Creativity over het onderwerp: creatieve speelvelden. Het vindt plaats van 18:00-19:00u, D0 op Kapittelweg 33 en er komt pizza voor het hele publiek. De podcast is een manier om laagdrempelig over creativiteit te praten. Wat is de theorie die hierachter zit en hoe kun je dit gebruiken?

286693 Community Culture Club podcast

Wat is een creatief speelveld?

Het speelveld van creativiteit geeft in twee concept maps weer waar creativiteit over gaat, in een samenhangend geheel van begrippen. In deze opzet wordt getracht ze te onderscheiden, maar niet te scheiden van elkaar.

In de eerste concept map “creativiteit, wat doe je” wordt aangegeven wat je aan het doen bent, welke activiteiten je ontplooit als je je op het terrein van de creativiteit begeeft. In de tweede mindmap “Creativiteit, wat is er voor nodig” wordt weergegeven wat je aan moet spreken om je creativiteit te ontwikkelen en te uiten.

Kennisclip Creativiteitstheorie door Pieter van Leeuwen

Eerste podcast

De eerste podcast is zit erop. Studenten gingen in gesprek met Pieter van Leeuwen over de theorie achter creativiteit. Luister hieronder de hele podcast nog eens rustig terug. 

286693 Community Culture Club podcast

PodcastLuister hier terug