Docentuitwisseling Mbo-Hbo 2022

Op initiatief van HAN, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel en het Graafschapcollege heeft er in februari een uitwisselingsactiviteit plaatsgevonden tussen docenten van de HAN Academie Educatie en docenten van de ROC’s. Thema van deze docentuitwisseling: ‘De kracht van verwachtingen’.

vijf vrouwen overleggen

Wilma van den Berg, teamleider Ad PEP en Sytske de Haan, docent en coördinator Ad PEP en ook betrokken als docent bij Pedagogiek, hebben deelgenomen aan de docentuitwisseling: Wilma van den Berg: "Ik vond het een fantastisch initiatief. Mijn belangstelling ging er vooral naar uit om zicht te krijgen op het curriculum van de Mbo-opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent om te kijken hoe de doorstroom naar Ad PEP is en waar er dingen verbeterd kunnen worden."

Waar komen onze studenten vandaan?

De uitwisseling heeft voor de HAN-opleiding Ad PEP veel opgeleverd. Sytske de Haan: "Ik ben gekoppeld aan een docent van het ROC – Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkeren Onderwijsassistent. We hebben uitgewisseld wat het uitstroomprofiel van het Roc was voor deze opleiding en de instroomeisen van de Ad PEP. Vervolgens hebben we ook gekeken hoe ons aanbod overlapt of verschilt, waar de verdieping in zit op het HBO en hoe we de aansluiting nog beter kunnen maken. Omdat we na één keer een ontmoeting van anderhalf uur nog niet uitgepraat waren, hebben we elkaar een tweede keer ontmoet. We hebben een duidelijker beeld gekregen van waar onze studenten als het ware ‘vandaan’ komen, op welke manier hun rugzak al is gevuld. En inspiratie om onze opleiding te verbeteren. Daarnaast ontzettend gezellig contact met een collega. Ook gaan wij als Ad PEP nu een voorlichting geven op het ROC aan docenten en studenten over de mogelijkheid om door te stromen naar de Ad PEP."

Lerarenopleiding Frans

Ook Martine Bourgy, docent bij de tweedegraads lerarenopleiding Frans van de HAN, is enthousiast over het uitwisselmoment. "Het is niet zo dat dat docenten van het ROC en van de lerarenopleiding elkaar doorgaans niet ontmoeten, want we hebben een goede samenwerking opgebouwd in de loop der jaren. Maar door zo’n overkoepelend initiatief neem je er nog eens extra de tijd voor en dat is belangrijk." Voor de lerarenopleiding Frans zijn de ROC-opleidingen gericht op toerisme relevante vooropleidingen. "Ik vind dan ook heel prettig dat we aan Marie-José Schmeink, ROC-docent bij één van deze opleidingen, hebben kunnen laten zien hoe ons curriculum in elkaar zit, welke onderdelen van ons eerste jaar goed of minder goed aansluit en hoe we aan de slag zijn binnen de HAN met flexibilisering van onze opleidingen."

Educatie Proefstudeerdag voor Mbo-ers

Samenwerking tussen HAN Academie Educatie en ROC’s vindt op verschillende gebieden plaats. Nieuw initiatief op gebied van voorlichting: een MBO-HBO Proefstudeermiddag! Speciaal voor MBO-studenten Onderwijsassistent, Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch medewerker van het ROC Nijmegen organiseren de Pabo, Pedagogiek, Social Work en lerarenopleidingen van de HAN een MBO-HBO proefstudeermiddag. Deze dag is dus niet voor alle MBO'ers toegankelijk. 

Wil je meer weten over de proefstudeerdag? Kijk dan hier!