Alliander en HAN werken samen aan digitale innovatie

De energietransitie een extra impuls geven met digitale innovatie. Energienetwerkbedrijf Alliander en de HAN werken er de komende 2 jaar gezamenlijk aan. Deze nieuwe strategische samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven richt zich op innovatieve ideeën en praktische IT-oplossingen voor een toekomst met betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

De vlag van Alliander wappert voor een gebouw. Seece

Astrid Hoge, directeur Academie IT en Mediadesign van de HAN, en Rinke van de Rhee, directeur Business Digitalisering en IT a.i. van Alliander, ondertekenden op woensdag 30 maart een overeenkomst waarin het samen ontwikkelen en delen van kennis centraal staat.

Opdrachten van de toekomst

Alliander wil innovatieve oplossingen realiseren voor de ontwikkeling van energienetwerken. Hiervoor gaan de HAN en Alliander met elkaar kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dit doen zij op het gebied van Data engineering, Model Factory / ML Ops, Software development, Data Office en Supporting Technologies. De samenwerking krijgt onder andere vorm door studenten, afstudeerders en stagiaires, onderzoekers en docenten, inhoudelijke opdrachten op te laten pakken met teams van Alliander. De vraagstukken kunnen leiden tot gezamenlijke subsidieaanvragen, evenementen en onderwijsontwikkeling. Ook het verkennen van nieuwe toekomstige thema’s willen beide partijen met elkaar oppakken.

Astrid Hoge en Rinke van de Rhee ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst van de HAN en Alliander

Digitale innovatie

Astrid Hoge is blij met de samenwerking. “Alliander staat met de overgang naar duurzame energie voor een grote maatschappelijke opgave die zeer actueel is. Nu we op het gebied van digitale innovatie samen optrekken, kunnen we met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van Alliander in een learning community te verbinden en samen te laten werken aan een specifiek vraagstuk. Of door onze data science expertise in te zetten om bedrijfsprocessen inzichtelijker te maken. Om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen, geven we hier ook invulling aan vanuit de HAN zwaartepunten Slim, Schoon en Sociaal (Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health).”

Rinke van de Rhee: “Onze samenwerking geeft studenten de mogelijkheid met digitale kennis en middelen impact te hebben op de energietransitie. De overgang naar een duurzame energievoorziening vergt namelijk ook een digitale transitie!”

Over Alliander

Alliander ontwikkelt en beheert energienetten, en werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven ontvangen elektriciteit, gas en warmte via de kabels en leidingen van Alliander.