(Water)stof tot denken – en doen!

De energietransitie. Een complexe uitdaging die om nieuwe antwoorden en oplossingen vraagt. Een uitdaging die andere manieren van denken en doen vraagt. Waterstof is een belangrijke factor binnen de energietransitie. 3 gastsprekers nemen je tijdens HAN Unexpected slim schoon sociaal aan de hand van concrete voorbeelden mee in hoe zij rondom dit thema samenwerken.

SEE, waterstofmoleculen
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Toepassingseisen

Waterstof kun je namelijk niet zomaar even gebruiken. De techniek die deze toepassing vraagt, moet aan bepaalde eisen voldoen. Roel Jansen neemt je tijdens zijn talk in een voorbeeld mee. Dat gaat over de technologische ontwikkelingen van zogenaamde PEM-elektrolysers, waarmee duurzame waterstof wordt geproduceerd. Doordat de toepassingseisen van waterstof hierbij uiteen lopen, kunnen we in de nabije toekomst al op problemen stuiten, bijvoorbeeld bij waterstoftankstations.

Systeemintegratie

In Almelo is een Waterstofhub gevormd. Dit initiatief richt zich op de productie, opslag en toepassing van waterstof. Op deze plek gaan de ontwikkeling van productiesystemen en -toepassingen van waterstof hand in hand. In de tweede talk van vandaag neemt Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening aan de Saxion Hogeschool, je mee in de wereld van deze waterstofhub, waar met studenten wordt gebouwd aan een eigen elektrolyser.

Versnellen van de energietransitie

Het is nog bijna 10 jaar in de toekomst, maar volgens Lennard Nellestein is 2030 toch echt bijna morgen – zeker als hij het over de noodzakelijke versnelling van de energietransitie heeft. Lennard spreekt over de gedeelde faciliteiten die beschikbaar zijn in Connectr. Zo is er het HAN Waterstoflab en het Energy Demofield, die er mede voor zorgen dat die versnelling ook echt plaats kan (gaan) vinden. Luister je mee?

HAN Unexpected slim schoon sociaal

Op 25 maart opent de HAN haar deuren! Voor iedereen die graag mee denkt en werkt aan de 3 uitdagingen waar we als HAN -en als samenleving- voor staan: samen grenzen verleggen met digitale technologie, het verminderen van CO₂-uitstoot en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.

Sustainable Energy & EnvironmentSamen schoon

Het leefbaar houden van onze wereld vraagt om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan groot, maar ook klein – in onze regio. We werken samen aan alternatieve, schonere energiebronnen en een economie waarin we veel meer hergebruiken. Daarvoor is samenwerking nodig en dat is een kern van focus Sustainable Energy en Environment (SEE). Een grote, brede uitdaging die ons en de regio voorbereidt op een duurzame economie met toekomstbestendige professionals. 

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
SEE jongen windmolen focus zwaartepunt HAN