Proctoring nu en in de toekomst

Op dit moment mag online proctoring alleen ingezet worden in bepaalde situaties, volgens het ‘Nee, tenzij-principe'. Met het oog op de toekomst is er nu een onderzoek gestart naar de toepassing van een nieuwe grondslag voor het inzetten van proctoring bij het afnemen van toetsen.

32096 student in de les, werken, les, college, laptop, economie, finance tax and advice, fta

Om te kunnen bepalen of je gebruik kunt maken van online proctoring met Proctorio, doorloop je de beslisboom ‘Hoe voeren we onze summatieve toetsing uit bij beperkingen vanwege COVID-19. Deze beslisboom vind je op Insite(Hier vind je altijd de meest actuele versie en informatie over toetsing). 

PROCTORING: VOOR NU

De beslisboom en de huidige grondslag blijven we inzetten zolang COVID-19 maatregelen in dit collegejaar 2021/22 nodig zijn. Zolang de maatregelen gelden wordt de uitvoer van online proctoring centraal ondersteund door: 

  • Studentzaken Services, namelijk Centraal Functioneel Beheer (CFB) en OLS, die gezamenlijk de planning en inzet van online-surveillanten coördineren 
  • Het voormalige online proctoring project-team (CFB, OLS en Services OOK), dat op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen, door aansluiting bij SURF gebruikersgroepen en door informatie die Tentamenbureaus krijgen. 

PROCTORING: VOOR DE TOEKOMST

Om voor te bereiden hoe de HAN verder gaat met online proctoring, werkt een groep medewerkers vanuit Staf OOK, JZ, IM en Services aan inzicht in het gebruik, de wensen en behoeften van academies. In samenwerking met de MKT’s van de academies onderzoeken zij de behoeftes naar de inzet van proctoring voor o.a. bepaalde toetsvormen en specifieke doelgroepen zoals topsporters en studenten in het buitenland.  

Als het beeld van het gebruik van online proctoring duidelijk is volgt een advies over het voortzetten/stoppen met online proctoring op de HAN. De volgende stap is dan een juridische grondslag. Afhankelijk daarvan zal er gewerkt worden aan nieuw beleid, implementatie bij de academies en de aanpassing van de centrale ondersteuning. 

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met proctoring.tentamenorganisatie@han.nl (voor vragen over online surveillance) of fb.waarderen@han.nl (voor vragen over Proctorio).