Lector Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van SMV

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de HAN, voor zijn publicatie 'De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag'.

een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Veiligheid en veiligheidszorg

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke organisatie die gevraagd en ongevraagd adviseert over veiligheidsissues. Elke 2 jaar reikt de SMV een prijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De publicatie dient onder meer wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant te zijn, gedegen onderbouwd, origineel en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

Een leescommissie heeft uit zo’n 150 publicaties een shortlist voorgelegd aan een jury. Deze jury, onder voorzitterschap van prof. dr. Ybo Buruma, heeft het boek van Bauke Koekkoek aan het SMV-bestuur voorgedragen als winnaar van de Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid 2019-2020.

Wie is er verantwoordelijk?

Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren.

Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

Toepasbaar in diverse sectoren

Volgens de jury is het denkkader van de auteur zeer goed toepasbaar in andere sectoren. Het kan een bron van inspiratie zijn, met name voor professionals die in de frontlinie van de samenleving werkzaam zijn via hun directe contacten met burgers in allerlei situaties. Daarbij kun je denken aan mensen die werkzaam zijn bij politie, zorg- en hulpverlening, onderwijs, brandweer, belastingdienst, douane, sociale dienst, maar bijvoorbeeld ook in loketfuncties bij gemeenten en bedrijfsleven.

Maatschappelijk fenomeen

''Mooi nieuws, ik ben er blij mee'', zegt Bauke Koekkoek, die een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro in ontvangst mag nemen. ''Er wordt vaak instrumenteel gekeken naar de kwestie rond verwarde personen. De cijfers lopen op, daar moeten we iets aan doen. Er komt een meldpunt, of er wordt gezegd dat er meer hulpverleners bij moeten, dan lost het zich vanzelf op. Ik heb het in het boek breder bekeken, veel meer factoren laten meewegen en ook het probleem geschetst dat dit een maatschappelijk fenomeen is dat je moeilijk beet kan pakken. Het leukste aan deze prijs vind ik de erkenning voor het feit dat ik het zo breed heb bekeken en dat de jury heeft gezegd dat dit een goede integrale manier van kijken is, die mogelijk bij meer kwesties gebruikt kan worden.''

Conferentie

Naar aanleiding van  het boek organiseert de SMV op 27 januari 2022 een conferentie, onder de titel: De kwestie verwarde personen en meer. Op dit congres zal de relevantie van Koekkoeks benadering vanuit verschillende perspectieven (zorg, reclassering, lokaal beleid) verder worden verkend. Sprekers zijn Ybo Buruma (lid Hoge Raad en voorzitter van de jury van de SMV-publicatieprijs), Johan Bac (directeur Reclassering Nederland) en Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht).

Op het congres zal tevens de uitreiking van de SMV-publicatieprijs plaatsvinden. Het vindt plaats op 27 januari 2022, van 19.30 uur tot 21.30 uur in Den Haag (Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt 99). Een en ander onder het voorbehoud dat Covid een congres mogelijk maakt. 

Informatie

Meer informatie over de SMV, de Publicatieprijs en de overige voor de prijs voorgedragen boeken is te vinden op de website van de SMV.

Voor nadere informatie: Wilma Bosmans, tel 06 20 20 85 38, smv@maatschappijenveiligheid.nl

Het boek De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag is uitgegeven bij LannooCampus.