Statushouders aan de slag in de zorg

12 statushouders zijn op 2 november bij de HAN begonnen met een nieuw leerwerktraject. Ze werken in de zorg en ze volgen onderwijs, waarmee deze statushouders uiteindelijk gediplomeerd Verpleegkundige kunnen worden.

d62b82da-0cf4-11ee-8230-02565807075b Statushouders volgen een reanimatiecursus (NH)

Het leerwerktraject is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en diverse regionale zorginstellingen.

Werken en leren hand in hand

Initiatiefnemer van het traject, Sabine Maresch van het HAN Talencentrum, is enthousiast: “Vanuit het Talencentrum hebben we voor statushouders verschillende trajecten ontwikkeld. Naast een traject op het gebied van de energietechniek is deze variant voor de zorg een welkome nieuwe aanvulling. Samen met het UAF en de zorginstellingen is er een mooi traject ontwikkeld, waarbij werken en leren hand in hand gaan.” 

Werkgever betaalt collegegeld

Het traject waar de statushouders aan deelnemen, duurt in totaal 7 maanden. De deelnemers volgen een programma van 3 dagen per week, waarin ze optimaal worden voorbereid op leren en werken in de zorgsector. Naast het leren van de Nederlandse taal, krijgen de deelnemers een introductie over het Nederlandse zorgstelstel en leren ze in de praktijk wat voor soort handelingen ze in de zorg moeten verrichten. Ze worden bovendien gekoppeld aan 1 van de zorginstellingen. 

Na het succesvol afleggen van dit voorbereidende traject stromen deelnemers door naar de deeltijdopleiding Verpleegkunde bij de HAN. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar, waarin deelnemers 1 dag per week les krijgen en 4 dagen per week (betaald) werken. Met de zorginstellingen (de werkgevers) is afgesproken dat zij het collegegeld voor de deelnemers betalen.

Aanwas nieuwe zorgprofessionals

Linda Beck, Adviseur Scholing bij Santé Partners, een grote zorginstelling in de regio: “We zijn erg enthousiast over de inhoud en opzet van dit programma en hebben al 3 leerwerkplekken gereserveerd voor deze cursisten.” 

Marc Elie, coördinator vanuit de opleiding Verpleegkunde bij de HAN, laat weten: “Dit leerwerktraject is voor ons een mooie aanvulling op het aanbod dat we als HAN al bieden. Het opleiden van zorgprofessionals is bij ons in goede handen. Het zorgt bovendien voor de aanwas van nieuwe toekomstige zorgprofessionals waar we in ons land dringend behoefte aan hebben.”  

Samenwerkingspartners

De betrokken zorginstellingen bij dit traject zijn: Santé Partners, Buurtzorg Nederland, Driegasthuizengroep, Pro Persona, TVN Zorgt, STMG en de St. Maartenskliniek. 

Over UAF

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen met partners ontwikkelt het UAF slimme routes naar de arbeidsmarkt in kraptesectoren (o.a. techniek, onderwijs, zorg), zodat een win-winsituatie ontstaat voor vluchteling en samenleving. Zo werd eerder een leerwerktraject voor zorgberoepen opgezet in Amsterdam.