Stage lopen vanuit gelijkwaardigheid

Van stage naar co-teaching

met begeleiders. Centre for creativity. Centrum voor ondernemerschap. Einte Visser, Karel Rietdijk, Max Schalow

Wat is co-teaching? Docent Elona Manders van de lerarenopleiding Engels legt het uit.

Traditioneel is de rolverdeling tussen stagiair en stagebegeleider als volgt: de stagiair ontwerpt de les, de stagebegeleider geeft feedback, de stagiair geeft de les, de stagebegeleider evalueert samen met de stagiair. Bij Opleidingsschool IN*oost is gezocht naar een meer gelijkwaardige rolverdeling en is men uitgekomen op co-teaching.

Vakdidactiek centraal

"Een tweede reden waarom deze innovatie is ingezet, is het belang van focus op vakdidactiek in de stage in het tweede jaar van de studie. Studenten kunnen en moeten dan meer aandacht voor toegepaste vakdidactiek gaan hebben, terwijl we in de praktijk zien dat de aandacht vanuit de begeleiding vaak meer uitgaat naar pedagogische en algemeen didactische competenties." De aanpak van co-teaching bestaat uit workshops voor zowel de studenten als de stagebegeleiders, waarin een vakdidacticus zoals Elona Manders enkele specifieke vakdidactische onderwerpen aankaart en toelicht. Op basis hiervan gaan de student en de stagebegeleider in intensieve samenwerking aan de slag met het ontwerpen en geven van een aantal lessen. Manders: “Er is op deze manier heel gerichte aandacht voor het ontwerpen van een vakdidactisch goede les, waarbij de student input krijgt vanuit verschillende invalshoeken. We zien dat studenten hierdoor meer en meer diverse feedback krijgen, zowel op het lesontwerp als de uitvoering ervan, en dat levert meer groei op.”

Samen Opleiden is Samen Leren

Binnen het concept Samen Opleiden nemen scholen en lerarenopleidingen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om studenten letterlijk samen op te leiden tot goede leraren. Manders: “Met co-teaching horen we van leraren van de scholen terug dat zij tegelijk met de studenten hun eigen ontwikkeling doormaken. Ook voor de hen blijkt het heel goed te zijn om bewust(er) bezig te zijn met de vakdidactische aanpak in de klas en met de begeleiding van docenten-in-opleiding. Samen Opleiden wordt zo ook Samen Leren.”

Geschikt voor alle talen

De aanpak van co-teaching is in Opleidingsschool IN*oost in eerste instantie ingezet rondom het vak Engels. Manders: “Inmiddels zijn ook studenten Duits betrokken bij het co-teachingproject van IN*oost. Dit schooljaar hopen we ook Frans aan te laten sluiten, zodat alle moderne vreemde talen hiermee kunnen werken. Mogelijk wordt het in de toekomst ook uitgebreid naar andere schoolvakken en/of stages in het derde studiejaar.”

Deze week verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden. De week wordt afgesloten op de landelijke Dag van de lerarenopleider op 5 november.

Connect met Elona Manders op LinkedIn

draw-cta-title