Werkzame factoren van wijkaanpak bij psychische kwetsbaarheid van mensen

Om de aanpak ‘Een Welkome Wijk’ op te zetten in gemeenten binnen de regio Arnhem en Nijmegen, wordt goed samengewerkt met verschillende partners. Deze aanpak, ontwikkeld door Mind, bestaat uit bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. De HAN en het Trimbos-Instituut doen onderzoek naar de werkzame factoren van de aanpak. Op maandag 11 oktober deelden zij de eerste inzichten tijdens een regionale kennisdeelsessie.


Rond de 50 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst. Het was een divers gezelschap van praktijkprofessionals, ambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten en docenten.

De aanpak 'Welkome Wijk' is gericht op het tegengaan van stigmatisering in de wijk.  De bewustwordingsbijeenkomsten worden door Mind in samenwerking met ambassadeurs uitgevoerd. De ambassadeurs zijn mensen die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid. Na afloop van de 3 bewustwordingsbijeenkomsten worden lokale ambassadeurs en gespreksleiders getraind door Movisie. In 4 verschillende gemeenten wordt 'Welkome Wijk' uitgeprobeerd, dankzij een subsidie vanuit ZonMw. Het Trimbos-Instituut voert het onderzoek uit in de gemeenten Arnhem, Houten en Hoorn.

Leeratelier Betekenisvol contact in de wijk

In de regio Nijmegen doen de gemeenten Nijmegen, Heumen en Beuningen mee en voert de HAN het onderzoek uit. Dit onderzoek is onderdeel van het leeratelier Betekenisvol contact in de wijk, van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.

Aan het eind van het project, rond de zomer van 2022, wordt een handreiking en training opgeleverd, zodat de aanpak in te zetten is in elke gemeente. 

Doorbreken taboe rondom psychische kwetsbaarheid

De onderzoeken in Nijmegen en Arnhem zijn nog niet afgerond, maar geven al wel een eerste indruk van de ervaringen van de deelnemers. Door deelname aan de bewustwordingsbijeenkomsten zijn de deelnemers zich meer bewust van stigma, zowel van hun eigen vooroordelen als de betekenis van hun benadering voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ze doorbreken het taboe en maken psychische kwetsbaarheid minder onbekend en vooral menselijker en persoonlijker.

De verhalen van de ervaringsdeskundigen vonden zij zinvol en interessant. Het gaf hen handvatten om zelf mee verder te kunnen gaan. Op 11 oktober zijn deze eerste inzichten uit de gemeenten gedeeld. De gemeenten leren hiermee ook van elkaars ervaringen. Daarnaast hebben de aanwezigen verbeterpunten voor het project besproken, zoals de duurzame uitrol in de wijken of de aanpak van werving van bewoners. 

Tekst: Annica Brummel