Nieuw leiderschapsprogramma ontwikkeld voor talent in de ouderenzorg

Het behoud van medewerkers in Zorg en Welzijn is belangrijker dan ooit. Om talent te behouden hebben de HAN, de Christelijke Hogeschool Ede, WZW en 14 ouderenzorgorganisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij een leiderschapsprogramma ontwikkeld.

Ouderenzorg

Het jaarprogramma is gericht op het duurzaam ondersteunen en faciliteren van leidinggevenden in hun ontwikkeling. Op 2 september ging het V&V Leiderschapsprogramma (Verpleging & Verzorging) officieel van start.

Het leiderschapsprogramma is een van de projecten van Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten Waard om voor te werken!, dat bijdraagt aan het behoud van medewerkers in Zorg en Welzijn. Ruim één op de vier medewerkers in Zorg en Welzijn is korter dan één jaar in dienst bij zijn of haar werkgever in Zorg en Welzijn. Uit een landelijk uitgevoerd uitstroomonderzoek, in en door Zorg en Welzijn, bleek dat deze uitstroom vaak voorkomen had kunnen worden door betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Een gezamenlijke aanpak op dit vlak kon niet uitblijven.

Kwaliteitsverbetering in de zorg

Ruim 100 leidinggevenden van negen ouderenzorgorganisaties uit de regio nemen als eerste deel aan het jaarprogramma. Het programma ondersteunt de leidinggevenden in het effectiever te worden in de communicatie en samenwerking én geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben. Het programma draagt op die manier concreet bij aan de kwaliteitsverbetering van zorg.

Ton Poos, voorzitter Raad van Bestuur Vilente: “Het mooie van het Leiderschapsprogramma is dat leidinggevenden, te midden van alle uitdagingen van dit moment, hun toegevoegde waarde als leidinggevende nog meer kunnen laten zien. Het wordt nog inzichtelijker welke positieve invloed hun rol en (nieuwe) vaardigheden hebben op het werkplezier en behoud van medewerkers.
 

Leidinggevende heeft voor 70% invloed op het werkklimaat

Een belangrijk onderdeel van het programma is een werkklimaatonderzoek, waarin aan de hand van een aantal indicatoren het werkplezier van medewerkers wordt gemeten. Of medewerkers hun werk goed kunnen doen en er voldoening uit halen is voor 30% invloed op de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid. Leidinggevenden hebben maar liefst voor 70% invloed op het werkklimaat. Het werkklimaat onderzoek is dan ook een essentieel onderdeel van het programma, om het vervolgens te kunnen blijven verbeteren en talent in de zorg te behouden.

Nauwe samenwerking

Het Leiderschapsprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen veertien ouderenzorgorganisaties, regionale onderwijspartners CHE en de HAN en WZW, werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn.