Nieuwe bijeenkomsten netwerk LOEPP

Hoe leid je leraren op die het verschil kunnen maken in de dagelijkse praktijk? Hoe werk je als lerarenopleider aan je eigen professionaliteit? Het netwerk LOEPP focust zich op deze pedagogische professionalisering. Binnenkort is er weer een bijeenkomst.

6a62b218-0cf3-11ee-b66f-02565807075b Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Helma Oolbekkink (Lector Meervoudige professionaliteit van Leraren bij de HAN) en Maaike Nap (hoofdocent en lerarenopleider bij de RU) zijn in 2019 gestart met een samenwerking en hebben nu het netwerk opgericht. Dit jaar wordt er weer gestart met inspirerende bijeenkomsten.

Nivoz podcast over het netwerk

In deze NIVOZ-podcast vertellen Helma en Maaike (beide werkzaam bij de HAN en de Radboud Docenten Academie) over het netwerk. Helma: 'We kwamen elkaar op het fietspad vaak tegen. Nijmegen is een bijzonder onderwijslandschap. Er zitten hier 4 lerarenopleidingen dicht op elkaar. Ieder doet haar werk misschien prima, maar los van elkaar. Wat zou ervoor nodig zijn om elkaar te versterken?’

Netwerkbijeenkomsten

Vanaf september gaan de bijeenkomsten van LOEPP weer van start. En het netwerk breidt zich uit. Want naast lerarenopleiders sluiten er ook een eerste groep schoolopleiders – een tenminste zo belangrijke groep – aan. En, zo zien Helma en Maaike, de behoefte wordt gevoeld en de beweging herkend. ‘Het is bijzonder te merken dat er naar aanleiding van deze vorm ook enkele andere kleinere initiatieven zijn opgestart. Er vormt zich hierdoor langzaam een netwerk van bevlogen en betrokken lerarenopleiders die op hun beurt weer collega lerarenopleiders en leraren kunnen inspireren en daardoor bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De eerste netwerkbijeenkomst staat gepland op 30 september. Tijdens deze bijeenkomst wordt de tekst 'Pedagogiek Over Hoop, het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs' van Micha de Winter besproken. Hier vind je meer informatie en kun je je ook aanmelden.