Kijk mee! Hoe flexibiliseer je lerarenopleidingen?

studenten lachend tijdens hoorcollege

De afgelopen 6 jaar heeft HAN Academie Educatie al haar lerarenopleidingen in deeltijd geflexibiliseerd. In het online magazine ‘Kijk mee!’ delen we onze ervaringen, resultaten en beoogde doorontwikkeling.

Het doel van het flexibiliseren van de deeltijdbachelors was: toekomstbestendig onderwijs ontwikkelen voor volwassen lerenden dat maximaal aansluit bij de leerbehoeften en leerwensen van de (potentiële) deelnemer. En dat was hard nodig, zo maakt de inleiding in het magazine door academiedirecteur Aly Smelt en projectleider Deeltijd Flex Carola Doumen duidelijk: “Deeltijd was voorheen een soort slap aftreksel van de voltijd. Er was afnemende tevredenheid, te veel uitval en te weinig instroom. Het onderwijs was te standaard, te schools. Er werd te weinig rekening gehouden met leerbehoeftes van de werkende student en eerder opgedane kennis en vaardigheden. Kortom: genoeg redenen om onze deeltijdopleidingen te willen verbeteren."

Student als vertrekpunt

Een standaard kant-en-klare studie is niet meer het startpunt van onze manier van opleiden. De intaker van de opleiding gaat samen met de potentiële deelnemer op zoek naar de best passende leerroute richting diploma. Het vertrekpunt is altijd de potentiële deelnemer. Wanneer wil je instromen? Welke diploma’s heb je? Wat is een goede route en volgorde? Welke vrijstellingen kunnen we geven? We maken eerst een voorlopig opleidingsplan. Na de inschrijving, maakt de deelnemer kennis met een studieloopbaanbegeleider en leggen de gemaakte afspraken vast in onderwijsovereenkomsten. Van daar uit start het studietraject. Het mooie is dat deze nieuwe insteek niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opleiding. De deeltijd lerarenopleidingen van de HAN zijn in het jaar 2019 en 2020 gevisiteerd en geaccrediteerd. Wat blijkt? Volgens het visitatiepanel voldoen al onze opleidingen op alle onderzochte standaarden aan de hoogste eisen. We vernieuwen en experimenteren met flexibel onderwijs, maar blijven wel voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor bachelorsprogramma’s.

Doorontwikkeling

We zijn dus al ver , maar willen nog stappen vooruit maken. Nu de flexibiliseringslag in de deeltijd vergevorderd is, gaan we doorontwikkelen voor álle doelgroepen binnen de Academie Educatie. Denk aan voltijd studenten en deelnemers die studeren in een AD-traject, een bachelor, een master of een professionaliseringscursus volgen. Daarbij hebben we veel aan de ervaringen die in dit online magazine 'Kijk mee!' beschreven staan. Maar de aanpak zal ook weer niet één op één toepasbaar zijn op de andere onderwijsvormen. Het principe is echter gelijk: kijken naar de deelnemer en achterhalen wat de onderwijs ontwikkelbehoefte is om te komen tot het einddoel. De eindbestemming staat vast, de deelnemer zit aan het stuur en bepaalt zelf de route die hij aflegt. We zorgen ervoor dat dit alles gebeurt binnen de kaders van doceerbaarheid en organiseerbaarheid.