Een industriegebied herbestemmen voor en met de gemeente Arnhem

Studenten van de opleiding Bouwkunde starten het 3e jaar met course 8: De Melkfabriek. Een course waarin studenten werken aan de herbestemming van een oud industriegebied in Arnhem. Het is een voorbeeld van samenwerking in de Academie Built Environment tussen onderwijs en werkveld. In dit geval met de gemeente Arnhem.

316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal

Bouwkundestudenten ontdekken in de eerste 2 jaar van hun opleiding waar hun specifieke belangstelling of talent ligt. Aan het einde van het 2e jaar kiezen ze hun specialisatie: Bouwtechniek, Architectuur, Constructie of Organisatie. Daarna verdiepen ze tijdens de colleges hun specialistische kennis en tegelijkertijd  gaan zij in projectgroepen aan het werk met  een complexe herbestemmingsopdracht. Zo wordt de nieuwe kennis direct in de praktijk toegepast. 

Visie- en structuurontwerpen

Het Cobercoterrein is het oude industriegebied dat de komende jaren zal veranderen in een wijk waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In opdracht van de gemeente ontwikkelen studenten visie- en structuurontwerpen voor verschillende delen van het terrein. Tijdens de startbijeenkomst -in 1 van de fabriekshallen- maakte de gebiedsontwikkelaar van de gemeente Arnhem bekend aan welke basis- en randvoorwaarden de ontwerpen precies moeten voldoen. 

Iedere projectgroep bestaat uit 6 tot 8 studenten en is een mix van alle 4 specialisaties. Ieder pakt zijn of haar rol, passend bij de eigen specialisatie. En omdat in de colleges de specialistische kennis wordt verdiept en verbreed, komt alle nieuw opgedane kennis samen in de projectgroepen. Tijdens het project kunnen studenten voor vragen of overleg terecht bij zowel docenten als de gemeente. 

Voor de studiepunten

De course wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. Met posters en maquettes worden de uitwerkingen gepresenteerd en voor de studiepunten beoordeeld door docenten en de gemeente. 

Klaar? Niet dus! In de volgende course moeten de studenten hun eigen ontwerpen technisch nader uitwerken…