Transformatie als publiek vraagstuk

De uitkomsten en inzichten van de webinars 'De publieke sfeer' zijn gepubliceerd in het New Financial Magazine. Ze maken deel uit van het essay ‘Transformatie als publiek vraagstuk’. Associate lector Henriëtta Joosten gaat hierin dieper in op het belang van het publieke gesprek voor een nieuwe, menselijke en dienstbare economie.

Henrietta Joosten ass lector

Atag, Ubbink, OFN, Signify, Green Cross, studenten van de minor Circulaire Economie, onderzoekers en themaregisseurs van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) waren de deelnemers aan 2 webinars ‘De publieke sfeer’. Deze webinars werden eind vorig jaar georganiseerd in samenwerking met het CMW. De input en uitspraken van deze deelnemers zijn meegenomen in het essay 'Transformatie als publiek vraagstuk'.

Gemeenschapszin

Neem een prikkelende uitspraak als: ‘Het gesprek over een gemeenschappelijke wereld voer je met elkaar als burger, niet als vertegenwoordiger van deelbelangen’. En: ‘Het realiseren van een nieuwe economie kan niet zonder het publieke gesprek. Als je werkelijk dienstbaar bent aan de samenleving, dan stimuleer je dat gesprek, want alleen dan kan er gemeenschapszin ontstaan.’

Praktisch

Als van huis uit bedrijfskundige en daarnaast gepromoveerd én praktisch filosoof legt Henriëtta in haar essay tal van verbanden tussen visie en praktijk. Voor organisaties en bedrijven die zich beraden op hun rol in de samenleving en voor studenten en docenten die willen bijdragen aan een nieuwe economie is het een artikel waarvan wij zeggen: mis het niet!

Meer weten of het lectoraat Financial Ethics?

lessituatie klaslokaal studenten, FEM Commerciele Economie