Extra masterclasses voor middelbare scholen

Momenteel werken scholen aan plannen voor het wegwerken van (dreigende) achterstanden bij hun leerlingen als gevolg van corona. Vanuit het ministerie zijn gelden beschikbaar gesteld: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De huidige generatie leerlingen verdient immers ondanks de coronacrisis alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst.

30363 Student maakt toets

HAN Academie Educatie wordt vaak door de regionale partnerscholen gevraagd hier in mee te denken of mee te doen. Dus is er aanbod ontwikkeld om docenten en docententeams van de scholen te helpen de kennis op te frissen op de leergebieden Nederlands en Rekenen/Wiskunde om zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van leerachterstanden.

Masterclass Aan de slag met rekenachterstanden

Een deel van de leerlingen uit het basisonderwijs gaat minder goed voorbereid naar de brugklas. Dit geldt ook voor het vak rekenen, of rekenen-wiskunde zoals het op de basisschool wordt genoemd. Het omgaan met deze achterstanden vraagt van docenten in het voorgezet onderwijs kennis over de wijze waarop rekenen-wiskunde op de basisschool wordt geleerd en het vermogen deze kennis in te zetten in hun eigen reken- of wiskundelessen. In de (vak)didactische Masterclass Aan de slag met rekenachterstanden krijgen zij tools aangereikt om hier actief mee aan de slag te gaan in hun lessen.

Masterclass Teksten de baas

Sommige achterstanden bij leerlingen worden mede veroorzaakt doordat jongeren weinig actief bezig zijn met het inzetten van leesstrategieën bij het begrijpend lezen én ook weinig gemotiveerd lijken te zijn om zich te verdiepen in een tekst. In de (vak)didactische Masterclass Teksten de baas maken docenten van middelbare scholen kennis met de laatste theorieën over en inzichten in de didactiek van leesvaardigheid, om daar leerlingen beter mee te kunnen helpen.

Masterclass Lezen met de Leescyclus

Uit recent onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van jongeren niet op niveau is en dat hun leesachterstand sinds corona alleen maar toegenomen is. In de (vak)didactische Masterclass Lezen met de Leescyclus leren docenten die werkzaam zijn in het middelbaar onderwijs om met het wetenschappelijk onderbouwde didactische model ‘De Leescyclus’ te werken en jongeren zo weer aan het lezen te krijgen.

Een Masterclass op maat

Geïnteresseerd in een masterclass op maat, specifiek toegespitst op de behoeften van bepaalde leerlingengroepen, neem dan contact op met: Carla.vanrijn@han.nl