Gemeente leert van HAN-studenten

"Studenten van de HAN weten het gesprek op gang te brengen met inwoners. Dat deden ze in het dorp Loo over het verduurzamen van woningen, en in de gemeente Westervoort over verbinden, voor inwoners die weinig contacten hebben. Daar kunnen we als gemeente van leren", stelt wethouder Gemma Tiedink van de gemeente Duiven.

collega's in gesprek op kantoor

De wethouder, die onder andere Duurzaamheid in haar omvangrijke portefeuille heeft, is ook bestuurder van de Liemers Ambassade. Deze project- en netwerkorganisatie heeft als doel het werk- en leefklimaat in De Liemers structureel te verbeteren. 

Een actueel vraagstuk waarmee de lokale overheid te maken heeft, is de verduurzaming van woningen. De gemeente moet in 2050 alle energie op een duurzame manier opwekken en maatregelen treffen om energieverbruik te verminderen. 

290588 foto van wethouder Gemma Tiedink, van de gemeente Duiven. Geplaatst door Hanneke Bulten.
Wethouder Gemma Tiedink, gemeente Duiven

Dorp met 1.000 inwoners

Hoe doe je dat in een dorp als Loo, met ruim 1.000 inwoners? Hoe ga je woningen op een andere manier verwarmen? Een plan van aanpak moet eind dit jaar klaar zijn. Inwoners van de gemeente Duiven kunnen gebruikmaken van de warmte die vrijkomt van de nabijgelegen verbrandingsinstallatie. Loo is hier echter niet op aangesloten.

Isoleren en verwarmen

HAN-studenten hebben het denken over verduurzaming en de mogelijkheden voor de dorpsinwoners op de kaart gezet. Ze gingen in gesprek met de dorpsraad en met inwoners. Die kregen een totaalbeeld van duurzame mogelijkheden om een bestaande woning te isoleren en te verwarmen.

Verschillende disciplines

"Als overheid vinden we het belangrijk om studenten ervaring te laten opdoen in de praktijk. Omdat het studenten waren van allerlei richtingen, autotechniek, economie en communicatie, bracht het de werkelijkheid nog dichterbij. Want in de praktijk werk je ook met verschillende disciplines samen aan een integraal thema als duurzaamheid", licht Gemma Tiedink toe.

Energiecoaches

"De studenten hebben de gesprekken over verduurzaming op gang gebracht. Als gemeente gaan we hierover verder met inwoners in gesprek. Ook hebben we energiecoaches in het dorp ingezet. Nu, enkele maanden later, weten veel inwoners hun weg naar een regionaal energieloket zelf te vinden. Daarnaast zijn we bezig een visie op warmtetransitie te ontwikkelen."

Vage klachten

Ook in Westervoort brachten HAN-studenten het gesprek tussen de lokale overheid en inwoners op gang. De gemeente wil mensen die weinig sociale contacten onderhouden en een beroep doen op zorg, een alternatief bieden. Veel klachten in de behandelkamer van de huisarts of fysiotherapeut zijn vaag. Een pil of een behandeling biedt niet per definitie de oplossing. 

"In veel gevallen zijn mensen gebaat bij een zinvolle bezigheid en contacten. We noemen dat Welzijn op recept. De studenten hebben een inventarisatie gemaakt van de activiteiten in de gemeente Duiven en Westervoort. En hoe die zijn te verbinden aan, bijvoorbeeld, verzorgingshuizen. Maar ook aan jongeren, want het probleem doet zich bij jong tot oud voor. De studenten onderzoeken wat het beste past."

Leren van elkaar

Ook de lokale gemeente leert van de samenwerking met de studenten. "We worden getraind om onze opdrachten aan studenten heel duidelijk te formuleren. En we leren ruimte te bieden voor de creativiteit van studenten. De opdracht wordt daardoor minder: u vraagt, wij draaien. Dat is alleen maar goed!"