Virtual Reality als medicijn

Rugpijn is een veelgehoorde klacht. Zeker nu we allemaal veel thuis achter de laptop zitten. Een prachtig moment voor onderzoeker Jesper Knoop en lector Bart Staal om een subsidie van ZonMw te ontvangen om met Virtual Reality lage rugpijn te lijf te gaan.

234467 null

Projectleider Jesper van het Lectoraat Werkzame Factoren in de Fysiotherapie en Paramedisch Handelen verduidelijkt direct: “We gaan alleen Virtual Reality toepassen bij mensen die ernstige en langdurige lage rugklachten hebben. Deze complexe groep heeft namelijk minder baat bij de reguliere behandeling van de fysiotherapeut.

VARIETY

Het project therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (ofwel VARIETY) heeft een subsidie ontvangen van maar liefst 3 ton. Jesper krijgt hierdoor de kans om te onderzoeken wat het doet als fysiotherapiebehandelingen bij mensen met chronische lage rugklachten gecombineerd worden met verschillende VR-modules.
 

Samenwerking

De HAN voert het onderzoek uit, maar werkt samen met onder meer het Radboudumc, de Vrije Universiteit Amsterdam en Maastricht University. Daarnaast zijn patiëntenvereniging De Wervelkolom en beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF nauw betrokken. “Verder werken we samen met de 2 grootste VR-aanbieders in Nederland: SyncVR Medical en Reducept,” vertelt Jesper trots.

247697 studenten doen onderzoek met VR-bril, beeldscherm en fiets

Bewegingsspellen

Het gaat om een VR-bril met bewegingsspellen. “Vergelijk het met de Nintendo-Wii, maar dan realistischer. Je wordt ondergedompeld in een virtuele omgeving waar je lichamelijke oefeningen doet en educatie krijgt. Doordat je in een spel zit, leidt de aandacht af van de pijn. We denken hiermee de angst om te bewegen te tackelen doorat je in een game ongemerkt bewegingen maakt. Bovendien is spelenderwijs oefenen veel leuker dan oefenen in een oefenzaal waar je eerder denkt dat je iets niet kunt.”

We denken de angst om te bewegen te tackelen doorat je in een game ongemerkt bewegingen maakt.

Toekomst

Het onderzoek duurt 4 jaar. “Eerst selecteren we de meest geschikte VR-modules, daarna testen we de combinatie van VR en de bestaande fysiotherapiecomponenten in een pilot. Vervolgens onderzoeken we de verbeterde interventie grootschalig in een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij 120 mensen met lage rugpijn. De ene helft zal met onze interventie behandeld worden, de andere helft op de gebruikelijke manier.”