Niek Maassen ontvangt HAN-promotiebeurs voor onderzoek naar invloed van stress op handelen van sociaal werkers in agressiesituaties

Niek Maassen is docent aan de opleiding Social Work en tevens docent-onderzoeker bij het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Onlangs ontving hij de HAN promotiebeurs voor zijn nieuwe onderzoek naar de invloed van stress op het handelen van sociaal werkers in agressiesituaties.

234471 null

 “Heel blij was ik toen ik het nieuws kreeg!”, aldus de docent-onderzoeker. Met zijn promotieonderzoek wil hij toetsen hoe stress het handelen van sociaal werkers beïnvloedt tijdens agressiesituaties, en of met een speciale training het handelen onder stress kan worden verbeterd. Zijn doel is met de verworven inzichten training én opleiding van (aspirant)sociaal werkers te vernieuwen en ze hiermee beter voor te bereiden op agressiesituaties.

Regelmatig incidenten

Fysieke en verbale agressiesituaties komen vaak voor in het sociaal werk: agressiesituaties leiden regelmatig tot incidenten omdat professionals de ontstane spanning niet genoeg weten te verminderen (de-escaleren). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat acute stress hiervan mogelijk een oorzaak is.

Weinig onderzoek naar agressieinterventiesituaties

“Er is nog maar relatief weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van agressietrainingsinterventies in het sociaal werk”, vertelt Niek Maassen als hij aangeeft waarom het onderzoek zo belangrijk is. Daarnaast is uit de praktijk gebleken dat agressietrainingsinterventies een potentieel onderdeel missen: het presteren onder verhoogde spanning. “Die verhoogde spanning noemen we stress of acute stress. Het zorgt er weer voor dat je minder goed kan nadenken en dat je lichaam niet meer beweegt zoals jij dat wil.”

268613 Onderzoek Niek Maassen
Docent-onderzoeker Niek Maassen

Profijt voor het werkveld

Uitkomsten van het onderzoek dragen in de toekomst bij aan het de verbetering van agressietrainingsinterventies zodat sociaal werkers hierdoor beter leren de-escaleren. Het werkveld profiteert daar van: “Het zorgt voor een veiliger werkklimaat en mogelijk minder incidenten met agressie.”, zegt Niek Maassen.

Werken in de driehoek

Het onderzoek draagt bij aan ‘de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk’ dat de HAN hoog in het vaandel heeft staan. Niek Maassen vertelt over de link met de driehoek: “we dragen bij aan betere handelingsvaardigheden voor (aspirant) sociaal werkers, praktijkverbetering rondom veiligheid tijdens beroepsuitoefening. Maar ook aan het ontwikkelen van beleid voor het omgaan met agressieve cliënten.” Concreet is de output van het onderzoek toepasbaar binnen de opleiding Social Work en het werkveld.