Afgestudeerde HAN’ers doen het goed

Ondanks corona deden afgestudeerde HAN’ers het in 2020 goed op de arbeidsmarkt. 1,5 jaar na hun afstuderen was slechts 2,5% werkloos, blijkt uit de HBO-Monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden, met 29.000 respondenten.

30799 groep mensen achter laptop informeel

81% van de ondervraagde HAN’ers vindt dat zijn huidige baan en de gevolgde opleiding voldoende tot goed op elkaar aansluiten. Daar heeft corona heeft weinig in veranderd. Zou je opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen? Ja, zegt 80% van de HAN-respondenten. 

Corona speelt wel een rol in de cijfers over werkstress. Die stijgt het sterkst in de sector gezondheidszorg. Bijna de helft van de ondervraagde afgestudeerden uit die sector geeft aan nu meer stress te ervaren dan voor het begin van de coronacrisis. Ondanks de werkstress voelt een ruime meerderheid zich goed, blijkt uit de monitor. 

Sectoren onderwijs en gezondheidszorg

Hoe snel afgestudeerden een baan vinden, verschilt per sector. Gemiddeld was 4,2% na 1,5 jaar nog werkloos. Afgestudeerden in bijvoorbeeld de culturele sector waren veel vaker werkloos: van 4,5% in 2019 naar 8% in 2020. In het onderwijs (1,0%) en de  gezondheidszorg (1,8%) is het percentage juist lager. 

Goed nieuws dus, voor HAN-studenten en -afgestudeerden die hun opleiding volg(d)en aan de Academie Educatie, de Academie Gezondheid en Vitaliteit of de Academie Paramedische Studies.  

Nog een paar getallen uit de HBO-Monitor: 

  • Circa 90% van alle voltijd-studenten vond binnen 3 maanden na afstuderen een baan. 
  • Van hen werkt 78% op minimaal hbo-niveau en heeft 59% een vast contract. 
  • Afgestudeerde deeltijd- en duale studenten hebben nog vaker een baan: slechts respectievelijk 0,8 en 0,7% is werkloos, 1,5 jaar na afstuderen. 
  • Het gemiddelde bruto uurloon steeg van € 16,04 (in 2019) naar € 16,99 (2020).