Karen Pak cum laude gepromoveerd

Karen Pak heeft op 2 oktober 2020 haar proefschrift cum laude verdedigd. In haar proefschrift werd de rol van HRM bij het verlengen van werkzame levens onderzocht. Hoewel een toenemend aantal onderzoeken zich richt op het bevorderen van doorwerken tot op latere leeftijd, zijn er maar weinig studies die de mogelijke effecten van Human Resource Management en de rol van grote levensgebeurtenissen hierin onderzoeken.

Witte vlag met HAN logo tijdens de open dag

Willen, kunnen en mogen medewerkers doorwerken?

In dit proefschrift werd de rol van Human Resource Management bij het verlengen van werkzame levens onderzocht. Hoewel een toenemend aantal onderzoeken zich richt op het bevorderen van doorwerken tot op latere leeftijd, zijn er maar weinig empirische studies die de mogelijke effecten van Human Resource Management (taakeisen op het werk, hulpbronnen op het werk en HR activiteiten) en de rol van grote levensgebeurtenissen hierin onderzoeken. Het doel van het proefschrift van Karen Pak was om te onderzoeken in hoeverre Human Resource Management en grote levensgebeurtenissen het kunnen, willen en mogen doorwerken van medewerkers beïnvloeden. De hoofdvraag van haar dissertatie is: In hoeverre beïnvloeden Human Resource Management, grote levensgebeurtenissen en de interactie daartussen het kunnen, willen en mogen doorwerken?

handen met documenten

Zorgen voor ontwikkelactiviteiten

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft zij een systematische review, drie kwantitatieve studies en een kwalitatieve studie uitgevoerd. Uit deze studies blijkt dat organisaties langer doorwerken kunnen stimuleren door voldoende hulpbronnen en uitdagende taakeisen op het werk aan te bieden, en tevens door belemmerende taakeisen op het werk te beperken. Met betrekking tot HR activiteiten lijken ontwikkel-activiteiten het beste middel om het willen, kunnen en mogen doorwerken te stimuleren, zeker wanneer deze gecombineerd worden met een hoge mate van support van de leidinggevende. Ontzie-activiteiten (activiteiten die je helpen op een lager niveau te functioneren zoals demotie en parttime werk), behoud-activiteiten (activiteiten gericht op het behoud van de arbeidsprestaties zoals gezondheidschecks en beoordelingsgesprekken), en benutactiviteiten (activiteiten gericht op het herstellen van arbeidsprestaties door gebruik te maken van de kennis en competenties van oudere medewerkers zoals mentorschap en horizontale functieveranderingen) worden traditioneel aan oudere medewerkers aangeboden. Er werden echter gemixte effecten gevonden van deze activiteiten op het kunnen, willen en mogen doorwerken en meestal hadden ze een negatief effect.

Hoe ga je om met grote levensgebeurtenissen

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft zij een systematische review, drie kwantitatieve studies en een kwalitatieve studie uitgevoerd. Uit deze studies blijkt dat organisaties langer doorwerken kunnen stimuleren door voldoende hulpbronnen en uitdagende taakeisen op het werk aan te bieden, en tevens door belemmerende taakeisen op het werk te beperken. Met betrekking tot HR activiteiten lijken ontwikkel-activiteiten het beste middel om het willen, kunnen en mogen doorwerken te stimuleren, zeker wanneer deze gecombineerd worden met een hoge mate van support van de leidinggevende. Ontzie-activiteiten (activiteiten die je helpen op een lager niveau te functioneren zoals demotie en parttime werk), behoud-activiteiten (activiteiten gericht op het behoud van de arbeidsprestaties zoals gezondheidschecks en beoordelingsgesprekken), en benutactiviteiten (activiteiten gericht op het herstellen van arbeidsprestaties door gebruik te maken van de kennis en competenties van oudere medewerkers zoals mentorschap en horizontale functieveranderingen) worden traditioneel aan oudere medewerkers aangeboden. Er werden echter gemixte effecten gevonden van deze activiteiten op het kunnen, willen en mogen doorwerken en meestal hadden ze een negatief effect.

 

Wilt u meer weten over dit proefschrift? Via deze link kunt u het proefschrift downloaden.