De HAN is gestopt met de Start Academy

Een aantal jaar geleden is de HAN gestart met de Start Academy. Jonge mensen die niet goed weten welke vervolgstappen ze in het leven moeten zetten, konden meedoen aan dit trainingsprogramma van de HAN.

Infopoint voor studenten

Hiermee kregen ze meer inzicht in wie ze zijn, wat ze willen, wat hun talenten zijn en welke vervolgopleiding passend is. Een duidelijk handvat dus, voor de nabije toekomst.

De HAN heeft dit trainingsprogramma opgezet omdat zij vanuit haar maatschappelijke functie graag wil bijdragen om deze jongeren op weg te helpen. Deze activiteit valt echter niet onder het reguliere onderwijs van de HAN. Dat wil zeggen dat de HAN hiervoor geen overheidsbekostiging ontvangt. Het gaat om een zogenoemde commerciële activiteit, waaraan de HAN volgens de wet geen overheidsmiddelen mag besteden. Het trainingsaanbod kan dan ook alleen kostendekkend plaatsvinden.

In 2020 is dat niet gelukt; er waren onvoldoende deelnemers. De HAN heeft besloten het programma onder voorwaarden nog wel door te laten gaan voor de deelnemers die zich toen hadden aangemeld. Maar deze editie was de laatste; de HAN heeft besloten om geen vervolg te geven aan de Start Academy.