Focus Health ontvouwt plannen voor 2021

Een nieuw jaar lonkt voor focus Health. Een jaar met nieuwe uitdagingen. Zo gaan de civic entrepreneurs op pad om het gedachtegoed van Health te vertalen naar het onderwijs. Een bestaand honoursprogramma wordt door Health geadopteerd. En op de achtergrond werken onderzoekers aan een systemische en integrale aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

null

“Weet je wat zo mooi is aan de gesprekken die ik momenteel met collega’s en management voer? Ik proef een urgentiebesef dat Health een plek moet krijgen binnen het onderwijs. Daar spring ik dit jaar op in.” Zo luidt het voornemen van Joris Leenders, civic entrepreneur van de Academie Mens & Maatschappij. De komende maanden onderzoekt hij hoe de missie van Health – het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen – binnen het curriculum van zijn academie het beste tot z’n recht komt. 

Verbinden

Joris ziet vooral kansen om verbindingen te leggen tussen verschillende opleidingen binnen zijn eigen academie en met andere academies. “Naar voorbeeld van de Sparkcentres, waar studenten van uiteenlopende disciplines met elkaar optrekken. Het past goed bij Health om meerdere invalshoeken en perspectieven bij elkaar te brengen. Dat vraagt van mij dat ik gesprekken blijf voeren en regelmatig aanschuif bij curriculumoverleggen, net zoals mijn collega-civic entrepreneurs dit doen. Zo brengt elk van ons Health een stap verder.”

Raakvlakken

Daarnaast vindt Health dit jaar haar weg in het aanvullend onderwijs voor studenten die meer willen, kunnen en durven tijdens hun studie. Marieke Isendam, coördinator Honoursprogramma Academie Paramedische Studies: “Tijdens het Health Symposium van vorig jaar zag ik veel dingen voorbijkomen die raakvlakken hebben met ons honoursprogramma. Daarover zijn we in gesprek gegaan met het kernteam Health. De uitkomst is dat Health ons min of meer adopteert.”

Health-accenten

“Dit jaar al brengen we in de onderwijsmodules van het honoursprogramma Health-accenten aan”, legt Marieke uit. “We nodigen bijvoorbeeld gastsprekers uit die ingaan op het hoe en wat van sociaal-economische gezondheidsverschillen. In de module ‘Grensoverschrijdend werken’ stellen we thema’s als inclusiviteit en diversiteit centraal. Bij innovatie en onderzoek stimuleren we dat studenten zich richten op de sociaal-economische situatie van mensen die zij als hulpverlener in de praktijk zullen tegenkomen.”

Gedachtegoed verspreiden

Met deze aanpassingen van het honoursprogramma bereikt de HAN niet alleen een exclusief clubje studenten, verzekert Marieke. “We weten dat honourstudenten hun ervaringen delen in de klas. Daarnaast houden ze tussentijds presentaties voor een breder publiek. Ook organiseren ze aan het eind van hun honourstraject samen een symposium, waarbij in de regel veel gasten aanwezig zijn. Toch ook een manier om meer mensen bewust te maken van gezondheidsverschillen. Daarbij zijn er serieuze plannen om andere academies bij ons honoursprogramma te betrekken. Zo bereiken we een nog breder publiek.”

Schuifjes

Ondertussen sleutelen onderzoekers aan het onderliggende model van focus Health. Miranda Laurant, programmamanager Health, legt uit waarom dat nodig is: “Het verkleinen van sociaal-economische verschillen is een wicked problem. Er zijn enorm veel factoren die meespelen en zoveel ingangen – op micro-, meso- en macroniveau – om verschillen te verkleinen. Brengen we die in kaart, dan kunnen we een integrale, systemische aanpak ontwikkelen en weten we beter wanneer we waar aan welk schuifje moeten zitten om verschil te maken.”

Handvat bieden

“Zie het als een overzicht van aangrijpingspunten”, licht Bouwine Carlier toe, een van de onderzoekers die aan het model werkt. “Het biedt docenten een handvat om op een andere manier naar gezondheid te kijken – en dus niet alleen vanuit zorg en welzijn. In contact met studenten kunnen we het inzetten als een tool om aan bewustwording te werken. Aan onderzoekers geeft het richting om vanuit verschillende perspectieven en vakgebieden samen te werken aan één gezamenlijk doel.” Daarmee ligt er een stevige basis voor de verdere uitrol van focus Health.